Ads Top

MRA-E en Alkmaar starten met innovatief laden elektrische auto

In het kader van het project MRA-E (Metropool Regio Amsterdam Elektrisch) is met de gemeente Alkmaar afgesproken om een pilot te starten met 20 oplaadpalen waarbij gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn om mensen te stimuleren om op bepaalde tijden hun auto te laden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van variabele tarieven. De provincie Noord-Holland tekende als opdrachtgever van MRA-E de overeenkomst met de gemeente Alkmaar waarin de afspraken voor de pilot staan beschreven. Het gaat om 20 elektrische oplaadpalen, waarbij MRA-E haar ervaring en deskundigheid op onder andere het gebied van (het inkopen van) laadinfrastructuur beschikbaar stelt. De pilot loopt tot uiterlijk eind 2018. Sturing op het laadgedrag draagt bij aan een evenwichtige belasting van het elektriciteitsnet.

MRA-E plaatst samen met gemeenten oplaadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Om het plaatsen van laadpalen voor gemeenten mogelijk te maken en om een goede prijs te bedingen is, na de al eerder 300 geplaatste palen, de afgelopen maanden een Europese aanbesteding van 200 palen afgerond. Deze palen worden nog voor eind 2015 geplaatst. In een aantal gemeenten, waaronder Alkmaar, is de vraag naar oplaadpalen echter nog steeds zeer hoog en daarom start MRA-E samen met Alkmaar deze pilot van 20 extra oplaadpalen.

Het project MRA-E is een samenwerkingsverband tussen provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, provincie Utrecht, gemeente Amsterdam, gemeente Almere en de stadsregio Amsterdam. MRA-E stimuleert elektrisch vervoer in deze drie provincies door het realiseren van oplaadinfrastructuur en door kennisdeling. Gedeputeerde Elisabeth Post is bestuurlijk opdrachtgever voor MRA-E.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.