Ads Top

Eneco krijgt nog 14 maanden om te splitsen

Energiebedrijf Eneco krijgt nog 14 maanden de tijd om het netbeheer van de rest van het energiebedrijf af te splitsen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. De Hoge Raad heeft zich op 26 juni jongstleden uitgesproken over de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Die uitspraak betekent dat ook Eneco aan de wet moet voldoen. Na een afweging van belangen en mede op basis van informatie van Eneco is ACM tot het oordeel gekomen dat Eneco vóór 1 februari 2017 de netbeheerder moet splitsen van de rest van het bedrijf.

Henk Don, bestuurslid ACM: “De wet onafhankelijk netbeheer bepaalt dat netbeheerders niet langer onderdeel mogen uitmaken van een groep die ook energie levert, produceert of verhandelt. Dat is om te voorkomen dat consumenten en bedrijven het risico lopen geen elektriciteit of gas meer te krijgen als gevolg van risicovolle commerciële activiteiten.”

ACM heeft afgelopen maanden intensief gesproken met Eneco. Ook is informatie ingediend die ACM heeft betrokken bij haar besluit. Daarbij is meegewogen dat Eneco enerzijds aan de wet moet voldoen en anderzijds de verplichte splitsing zorgvuldig – maar ook voortvarend – moet doorvoeren. Bij de bepaling van de termijn waarbinnen Eneco dit moet doen is gekeken naar het proces dat Eneco moet doorlopen.

Wanneer Eneco haar netbeheerder niet vóór 1 februari 2017 heeft afgesplitst gaat er een dwangsom lopen. Deze bedraagt  4,5 miljoen euro per week, met een maximum van 90 miljoen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.