Ads Top

Splitsingswet blijft van kracht, maar realisatie offshore wind vertraagd

Met het besluit rond de Wet Stroom loopt de realisatie van windparken op zee minimaal een half jaar vertraging op.

RWE/Essent heeft op 11 november aangekondigd dat zij een consortium heeft gevormd met EDP Renewables en Macquarie om een bieding uit te brengen op de tender voor het eerste offshore windpark bij Borssele. Deze tender kan pas starten nadat er duidelijkheid is over wie het elektriciteitsnet in zee aan gaat leggen.

Door het verwerpen van Stroom door de Eerste Kamer blijft hier nu onzekerheid over bestaan. Hiermee komen de doelstellingen van het Energieakkoord om 14 procent duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 onder druk te staan. RWE/Essent hoopt dat het ministerie van Economische zaken snel duidelijkheid schept in deze situatie.

RWE/Essent ziet het als een positief signaal dat Minister Kamp heeft aangekondigd dat het kabinet vasthoudt aan het groepsverbod (‘splitsingswet’). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan de splitsingswet daarom blijven handhaven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.