Ads Top

Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie

Windenergieprojecten waarin burgers participeren verlopen veel positiever en soepeler en hebben een grotere kans van slagen dan projecten waar geen burgers bij betrokken zijn. Dat bleek de afgelopen 3,5 jaar tijdens het windenergieproject van Milieudefensie, een onderdeel van het 'Project A15'. Bij dit project zocht Milieudefensie contact met burgers langs de snelweg A15 om hen enthousiast te maken voor lokale windprojecten. In de vandaag gepubliceerde brochure 'Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie' deelt Milieudefensie de geleerde lessen met burgers en beleidsmakers die aan de slag willen met windenergie.

In de media wordt de weerstand tegen windmolens breed uitgemeten. Volgens Milieudefensie kan deze weerstand voor een groot deel voorkomen worden door bewoners een belangrijke, actieve rol te geven en door op tijd, positief en transparant over de windplannen te communiceren. Daarnaast is het bieden van participatie in de opbrengst essentieel: dit kan door aandelen, obligaties of het instellen van een fonds waarmee de omgeving kan worden verbeterd of verduurzaamd. Denk daarbij aan een opknapbeurt van het buurthuis of aan zonnepanelen voor de basisschool.

De brochure belicht de verschillende manieren waarop een windproject tot stand kan komen met draagvlak vanuit de bevolking. Het gaat in op projecten geïnitieerd door een burgerinitiatief in samenwerking met een projectontwikkelaar en/of in samenwerking met een landelijke windcoöperatie. De brochure geeft praktische tips hoe je dit, als burgerinitiatief, kunt aanpakken. In het hoofdstuk gericht op beleidsmakers worden zij aangemoedigd om open te staan voor een bottom upbenadering.

Van juni 2012 tot eind 2015 maakte Milieudefensie zich hard voor windenergie langs de A15. In Lansingerland, Barendrecht, Dordrecht, Geldermalsen, Neerijnen, Ochten en Nijmegen zocht zij contact met betrokken mensen en al bestaande groepen om zich gezamenlijk in te zetten om windenergieprojecten succesvol van de grond te krijgen. Het project A15 werd gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.