Ads Top

Enexis debatteert over gedragsverandering bij energiebesparing

‘Bewust worden van de noodzaak ​om energie te besparen is mooi, maar mensen verleiden om meteen in actie te komen, is beter. Vanuit die ervaring zijn ze gemakkelijker bereid hun nieuwe gedrag vol te houden’. Met deze stelling debatteerde Cor Brockhoven van Enexis op het Energy Next! Congres dat op 10 december plaatsvond in Dordrecht.

Brockhoven is voorzitter van de Duurzaamheidsgroep en directeur Communicatie bij Enexis. Hij onderbouwt zijn stelling als volgt: ‘Consumenten willen best hun energievraag uitstellen als ze tenminste getriggerd worden door financieel voordeel of milieuwinst. Dit is ook de uitkomst van de Enexis-pilot Jouw Energie Moment Daarnaast weten we uit de gedragsliteratuur, zoals Bernard Fogg van Stanford University, dat gedragsverandering beter tot stand komt door mensen eerst te triggeren tot actie; vanuit die ervaring zal men zich bewust worden van de relevantie en noodzaak van de actie en zal het gedrag eerder beklijven’.

Brockhoven vervolgt: ‘Enexis past dit principe toe bij bijvoorbeeld Buurkracht, het programma dat inmiddels in bijna 100 wijken actief is en bij de uitrol van de slimme meter: klanten krijgen concreet handelingsperspectief om de slimme meter meteen te gebruiken voor energiebesparing in plaats van dat wij ze argumenten aandragen waarom ze energie zouden moeten besparen’.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.