Ads Top

Hoogste prioriteit voor wind in Noordzeekanaalgebied

Gedeputeerde Staten hebben een definitief besluit genomen over de verdeelprocedure voor de megawatts die beschikbaar zijn voor Wind op Land. Deze keuze houdt in dat er een rangschikking plaatsvindt op ruimtelijke kwaliteit en dat de aanvragen voor windparken in het Noordzeekanaalgebied (Haven en IJmond)-industrieel/sterk verstedelijkt gebied de hoogste prioriteit krijgen.

De provincie Noord-Holland moet 685,5 megawatt mogelijk maken op het grondgebied van de provincie. Op dit moment is er nog 76 mw netto beschikbaar. Dit aantal mw kan nog wijzigen door autonome ontwikkelingen (onder andere door vervanging van bestaande windturbines) en/of wijzigingen inzake de realisatie van Windpark Wieringermeer en/of de realisatie van windpark Westfrisia. De verdeling van deze mw vindt in 2016 plaats. Initiatiefnemers kunnen tussen 15 januari 2016 en 15 mei 2016 hun definitieve aanvragen voor windparken indienen. Voor het Noordzeekanaalgebied is een aantal (kansrijke) principe- aanvragen ingediend. De verwachting is dan ook dat het grootste deel van de opgave daar gerealiseerd kan worden.

De ingediende windprojecten moeten voldoen aan de regels die zijn opgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Onderdeel van deze vereisten is een basistoets op ruimtelijke kwaliteit. Indien hieraan en de overige vereisten van de PRV is voldaan, en er voor meer megawatts aan projecten is aangevraagd dan er ruimte beschikbaar is, dan volgt een rangschikking. Aanvragen in industrieel/sterk verstedelijkt gebied krijgen dan de hoogste prioriteit.
De rangschikking is als volgt:
  1. Noordzeekanaalgebied (Haven en IJmond)-industrieel/sterk verstedelijkt gebied
  2. Alkmaar-Heerhugowaard / Den Helder / Diemen-Bloemendalerpolder / West-Friesland zuid-verstedelijkt gebied
  3. Waardpolder- en Groetpolder-agrotechnisch productielandschap
  4. Haarlemmermeer midden-verstedelijkte polder
  5. West-Friesland noord-relatief ongerept landschap
Begin januari 2016 staat alle informatie rond de volledige procedure Wind op land op deze website.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.