Ads Top

RWE Nederland sluit zich aan bij de Nederlandse Klimaatcoalitie

RWE in Nederland heeft zich aangesloten bij De Nederlandse Klimaatcoalitie. Samen met overheden, belangen-, kennis, netwerkorganisaties en andere bedrijven in Nederland wil zij actief een antwoord formuleren op het klimaatvraagstuk. RWE onderkent de noodzaak tot aanzienlijke Co2 reductie in haar bedrijfsvoering. Al in 2009 committeerde RWE zich aan het terugbrengen van Co2 -uitstoot op concernniveau in de verklaring van EURELECTRIC.  RWE is ook een van de ondertekenaars van het Energie-akkoord om te komen tot Co2 reductie in Nederland.

RWE wil uiterlijk in 2050 binnen haar Nederlandse bedrijfsvoering een klimaat-neutraal energieverbruik en klimaat-neutrale energieproductie hebben gerealiseerd. Dat geldt ook voor haar Nederlandse retail-activiteiten onder de vlag van Essent, energiedirect.nl en Powerhouse.  In 2009 ondertekende RWE al de verklaring van EURELECTRIC, de federatie van de Europese elektriciteitssector, waarmee zij zich committeerde aan aanzienlijke Co2 reductie voor het gehele concern in 2050.

Roger Miesen, Country Chair RWE in Nederland: “We staan als maatschappij voor zeer grote klimaatuitdagingen. Als energieproducent en –leverancier willen én kunnen wij een leidende rol spelen in de energietransitie naar duurzame energie-opwek, zonder de leveringszekerheid en  betaalbaarheid  van energie uit het oog te verliezen. Uiteraard richten wij ons binnen de Klimaatcoalitie niet alleen op onze energieproductie voor Nederland, maar ook op ons eigen energieverbruik.”

Als onderdeel van de afspraken van de Klimaatcoalitie, zal RWE transparant zijn over haar CO2 -uitstoot en de CO2 - besparingsplannen tot 2020 in Nederland. RWE zal actief participeren in de Klimaatcoalitie om de doelstelling van een volledig duurzame energiehuishouding in 2050, gestalte te geven.

Zoals afgesproken in het Energie-akkoord sluit RWE op 1 januari 2016 haar kolencentrale, de Amer 8, in Geertruidenberg. Daarnaast investeerde het bedrijf in de afgelopen vijf jaar  vijf miljard euro in duurzame energie en investeert zij een miljard in de periode 2015-17 in de bouw van acht grote windparken in vier Europese landen. De eerste windturbine van het grootste windpark in Nederland is in oktober aan het net gekoppeld én RWE neemt deel aan de tender voor het Borssele offshore windpark met een vermogen van 700MW.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.