Ads Top

Vattenfall pleegt omvangrijke afschrijvingen en deelt bedrijf op

Vattenfall deelt de organisatie op in een Scandinavische eenheid en een continentale Europese eenheid. Dit is één van de maatregelen die genomen zijn als reactie op ontwikkelingen op de Europese energiemarkt. Vattenfall waardeert verder de activa af met 3,4 miljard euro als gevolg van marktontwikkelingen en grotere bedrijfsrisico’s.
Vattenfall wijzigt haar organisatiestructuur om financieel en strategisch meer flexibel te zijn. Per 1 januari 2014 worden de activiteiten van de Group opgedeeld in twee regionale eenheden: Scandinavisch (Nordic) en Europees vasteland/Verenigd Koninkrijk (waaronder de activiteiten in Nederland). De aanleiding voor deze veranderingen is de toegenomen onzekerheid over de ontwikkeling van een gemeenschappelijke energiemarkt in Europa, vooral op het Europese vasteland. “De nieuwe structuur biedt de regio’s de mogelijkheid zich sterker op hun eigen hoofdzaken te richten. Daarnaast biedt het op termijn de mogelijkheid tot het delen van de risico’s van de Vattenfall activiteiten op het vasteland”, stellen Vattenfalls Chairman of the Board of Directors Lars G. Nordström en CEO Øystein Løseth in een gezamenlijke verklaring.
Vattenfall wordt, net als andere Europese energieproducenten, geraakt door de steeds slechter wordende marktvooruitzichten. De organisatie schat nu in dat de markt zich in de nabije toekomst niet gaat herstellen.
In overeenstemming met de toenemende bedrijfsrisico’s zijn toekomstige cashflows beoordeeld met een grotere risicofactor. Als gevolg hiervan waardeert de organisatie op de boekwaarde van activa in totaal EUR 3,4 miljard af. De impact op het tussentijdse winst na belasting is beperkt tot 2,8 miljard eueo, vanwege gunstige belastingeffecten in relatie tot de afwaarderingen. De afwaarderingen in het tweede kwartaal hebben geen invloed op de cashflow van Vattenfall.
De onderliggende operationele winst over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg 194 miljoen euro. Een toename van 3,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (2012: 187 miljoen). Vattenfall voldoet ondanks de omvangrijke afwaarderingen hiermee wel aan de gestelde financiële doelstellingen. Vattenfalls Chairman of the Board of Directors Lars G. Nordström en CEO Øystein Løseth zeggen in een gezamenlijke verklaring: ”De afwaarderingen zijn aanzienlijk en vormen een uitdagende opdracht. Het is echter de realiteit waarmee we te maken hebben. We moeten handelen in overeenstemming met onze kennis over de huidige marktomstandigheden. Dat betekent dat we de boekwaarde van onze activa moeten aanpassen. Het houdt ook in dat we maatregelen gaan nemen die nodig zijn om een duurzaam en sterk Vattenfall op de lange termijn te garanderen.”
Tot nu toe heeft Vattenfall op de moeilijke marktsituatie gereageerd door te consolideren en aanzienlijke besparingen door te voeren, maar aanvullende krachtige maatregelen zijn nu noodzakelijk.
De investeringen voor de komende 5 jaar zijn verlaagd naar 12 miljard in vergelijking met 14 miljard voor de periode 2013-2017. Investeringsprojecten waarover al beslissen zijn genomen krijgen prioriteit, met een voortdurende focus op duurzame energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.