Ads Top

Nieuwe verbinding met elektriciteitsnet Duitsland gunstig voor consument

Energie kan straks nog makkelijker op de Nederlandse markt worden aangeboden met de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de fysieke elektriciteitsnetten van Nederland en Duitsland. Dat blijkt uit de informele zienswijze die de Autoriteit Consument & Markt op verzoek van Tennet heeft gegeven. Het betreft een informeel oordeel over de vraag van landelijk netbeheerde Tennet of deze investering  in een zogenaamde interconnector bij Doetichem en het Duitse Wesel mag worden bekostigd uit de veilingopbrengsten.
Interconnectoren verbinden de hoogspanningsnetten van verschillende Europese landen met elkaar. Op dit moment kent Nederland 7 interconnectoren, die het hoogspanningsnet verbinden met die van Duitsland, België, Noorwegen en Engeland.
,,De interconnectoren verbinden de markten van 4 landen met elkaar en zorgen ervoor dat de prijzen in de verschillende landen naar elkaar toe bewegen”, zegt Henk Don, bestuurslid van de Autoriteit Consument & Markt ,,Een goede zaak dat Tennet hierin investeert want dat betekent uiteindelijk voor de consument een gunstigere prijs voor elektriciteit.”
Energieaanbieders kunnen via de interconnectoren grensoverschrijdend  elektriciteit inkopen. Hiervoor moeten ze ruimte op de interconnector hebben, anders mogen ze de gekochte elektriciteit niet over de interconnector vervoeren. Wanneer er meer vraag naar deze ruimte is dan aanbod wordt de schaarse ruimte geveild door netbeheerder Tennet. De inkomsten die deze veiling genereert, gebruikt Tennet straks om de nieuwe interconnector te financieren. Naar verwachting van TenneT kost de aanleg ca. 100 miljoen Euro. De oplevering van het project wordt eind 2015 of begin 2016 verwacht.
ACM heeft de wettelijke taak om toe te zien op een zo goed mogelijke besteding van de veilingopbrengsten door de uitgaven  te toetsen aan de voorwaarden van de Europese regelgeving.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.