Ads Top

Gemeente en Waterbedrijf bundelen krachten voor duurzame energie op het Europapark

De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen gaan intensief samenwerken op het gebied van duurzame energie op het Europapark. De samenwerking richt zich op aanleg, exploitatie en beheer van een collectief bodemwarmtesysteem. Daarmee wordt de reeds bestaande samenwerking geformaliseerd. Het is de bedoeling om op basis van deze samenwerking de aandacht aansluitend ook te richten op toekomstige andere warmteprojecten in de stad.
Op 11 april heeft wethouder Jan Seton de starthandeling verricht voor de daadwerkelijke aanleg van het systeem: het boren van de bronnen. Vervolgens is begonnen met de aanleg van het warmtenet onder het Europapark. Het eerste gebouw dat gebruik gaat maken van het collectieve bodemwarmte systeem is het nieuwe gemeentekantoor aan het Harm Buiterplein bij het station Europapark. Dit gebouw wordt eind dit jaar in gebruik genomen.
Ook de nieuwbouwontwikkeling ‘Multifunctionele Solid Europapark’, waarin Team 4 Architecten en 132 studio’s voor jongerenhuisvesting van woningbouwcorporatie Lefier worden gevestigd, zal gebruik maken van het collectieve systeem. Dit gebouw wordt in oktober 2014 opgeleverd.
Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze bestaande gebouwen op het Europapark en gebruikers van de Euroborg kunnen worden aangesloten.
In 2011/2012 heeft de gemeente in samenwerking met Energy Valley en de provincie onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een maximale duurzame (energie) invulling van het Europapark. Hier kwam uit dat een collectief bodemwarmtesysteem verreweg het beste invulling geeft aan deze ambities. Met dit systeem kunnen gebouwen duurzaam worden verwarmd en gekoeld. Dat scheelt ongeveer de helft van de CO2-uitstoot. Een collectief systeem maakt het mogelijk dat alle (zowel bestaande als toekomstige) gebouwen op het Europapark kunnen worden aangesloten. Op deze manier wordt de beschikbare bodemcapaciteit optimaal benut. Bedrijven of instellingen die zich nieuw vestigen op het Europapark hoeven niet zelf te investeren in hun warmte en/of koude voorziening, maar kunnen aansluiten op het collectieve systeem. Hierdoor wordt het voor bedrijven, instellingen en ook woningbouw aantrekkelijker om zich te vestigen op het Europapark.
De aanleg van een duurzaam energiesysteem op het Europapark staat niet op zich, maar past in de ambities van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Voor het Waterbedrijf sluit deze ontwikkeling aan op één van haar strategische pijlers tot duurzame verbreding van haar water gerelateerde activiteiten. ‘Twee ambities die elkaar versterken en aanvullen’, benoemt Henk de Kraa (directeur Waterbedrijf Groningen). Wethouder Jan Seton vult aan: ‘In de warmtevisie hebben wij aangegeven dat wij op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening de samenwerking met publieke partijen noodzakelijk achten. Samenwerking met het Waterbedrijf Groningen is dan ook vanzelfsprekend’. De komende periode zal de samenwerking verder worden uitgewerkt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.