Ads Top

Goed eerste halfjaar voor Gasunie

Gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie heeft over het eerste halfjaar van 2013 een netto winst van 214 miljoen euro gerealiseerd. De opbrengsten van Gasunie over het eerste halfjaar zijn met ongeveer 15 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2012, als gevolg van een eenmalige bate in de eerste helft van 2012. In deze cijfers is -net als in 2012- een terugbetaling over het verleden verwerkt. In dit geval betreft het een bedrag van circa 111 miljoen euro over het eerste halfjaar dat op de tarieven van Gasunie Transport Services (GTS) in mindering is gebracht.
In de eerste helft van 2013 is met 632 miljard kWh 13% meer gas door Nederland getransporteerd dan in de eerste helft van 2012 (558 miljard kWh). Van het totaal aan getransporteerd gas werd een belangrijk deel als hoogcalorisch gas (H-gas) door de ons omringende landen afgenomen. De gasvraag in het Verenigd Koninkrijk bereikte in het eerste halfjaar een recordhoogte vanwege het aanhoudende koude weer. Het Verenigd Koninkrijk is voor een belangrijk deel van haar gasverbruik afhankelijk van import.
Op basis van de huidige inzichten verwacht Gasunie voor geheel 2013 opbrengsten van circa 1,5 miljard euro en een resultaat na belasting uit reguliere operationele activiteiten in lijn met het resultaat over 2012.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.