Ads Top

Staten positief over initiatiefvoorstel Energiepotentiekaart Drenthe

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks is breed omarmd door Provinciale Staten. Alle fracties zijn positief over het voorstel om voor Drenthe een zogenaamde ‘Energiepotentiekaart' op te stellen met mogelijke locaties voor hernieuwbare energiebronnen (waaronder windenergie, zonne-energie, geothermie, warmte- en koudeopslag, biomassa en restwarmtebenutting).
De Energiepotentiekaart biedt gemeenten, inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers op het gebied van duurzame energie een eerste blik op haalbaarheid van nieuwe plannen en kan een stimulans zijn om mogelijkheden te onderzoeken. De Energiepotentiekaart kan daarmee aan de basis staan van een breed gedragen visie op de toekomstige energiehuishouding van de provincie.
Met het recht van initiatief kunnen statenleden en Statenfracties zelf voorstellen doen over te voeren beleid. De laatste keer dat in de Drentse Staten een initiatiefvoorstel werd ingediend, was in 2006.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.