Ads Top

Resultaat Nuon onder druk door slechte marktomstandigheden

Nuon heeft een lastig kwartaal achter de rug. De netto-omzet, exclusief bijzondere posten, bleef vrijwel gelijk op 2.135 miljoen euro (Q2 2012: EUR 2.114 miljoen). Het onderliggende bedrijfsresultaat daalde met 8 procent tot 178 miljoen (Q2 2012: 194 miljoen). De verslechterde marktvooruitzichten hebben Nuon gedwongen een afwaardering te nemen van 686 miljoen.
Peter Smink, CFO van NV Nuon Energy, zegt in een reactie op de cijfers: 'De aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, veroorzaakt door een overschot aan productiecapaciteit, een overvloed aan gesubsidieerde duurzame energie uit Duitsland en lage CO2-prijzen, in combinatie met een afnemende elektriciteitsvraag als gevolg van de economische crisis, drukken de financiële resultaten van Nuon. Zelfs meer gasafzet in de eerste koude maanden van 2013 heeft dit verlies niet kunnen opvangen. Daarnaast neemt Nuon wederom een aanzienlijke afwaardering op haar centrales als gevolg van de verder verslechterde markt en marktvooruitzichten die een negatief effect hebben op de marges van voornamelijk gasgestookte productie.'
De verslechterde marktomstandigheden hebben veel effect op het aantal draaiuren van met name gascentrales in Nederland, vandaar de afwaardering. Nuon heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gascentrales in combinatie met meer windenergie. Gascentrales bieden de meest efficiënte en flexibele back-up capaciteit naast de fluctuerende productie van wind- en zonne-energie. In juni 2013 opende Nuon haar nieuwe Hemweg-9, Diemen-34 en Magnum gascentrales officieel.
Vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden nam Nuon in maart 2013 het besluit om de elektriciteitscentrale in Buggenum te sluiten. De aanhoudende lage stroomprijzen gecombineerd met de hoge kostenbasis van deze complexe kolenvergassingsinstallatie maakten rendabele exploitatie niet langer mogelijk.
Ondanks de moeilijke marktomstandigheden blijft Nuon haar duurzame energieproductie uitbreiden. Op 21 juni nam Nuon het windmolenpark Zuidlob in bedrijf. De bouw van de 36 windmolens met een totaal vermogen van 122 MW verliep volledig volgens planning. De totale windcapaciteit van Nuon op land komt hiermee op 332 MW (groene stroom voor bijna 240.000 huishoudens) verdeeld over 25 windparken. Daarnaast is Nuon, samen met Shell, eigenaar van het 108 MW Windpark Egmond aan Zee.
Eind juni sloten Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer een samenwerkingsovereenkomst voor Windplan Wieringermeer. Hiermee start de gezamenlijke ontwikkeling van een windpark van 350-400 MW. Het Nuon-aandeel hierin is 150 MW. De eerste windmolens zullen naar verwachting in 2017 gereed zijn.
Op 29 mei ondertekenden de gemeente Amsterdam en Nuon een City Partnership. Beide partijen gaan de komende jaren samenwerken om energiebesparing bij de inwoners van Amsterdam te bevorderen, meer zon- en windenergie te realiseren en het stadswarmte en -koudenetwerk uit te breiden. De eerste gezamenlijke energiebesparingcampagne start na de zomer.
Vanaf juni gaat de combinatie Nuon/Heijmans tweehonderd openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer plaatsen in Noord-Holland en Flevoland. Het is de eerste stap naar totaal duizend laadpunten in de regio. De laadpunten leveren groene stroom van Nuon aan de elektrische auto's.
De concurrentie op de consumentenmarkt is nog steeds hevig en veroorzaakt een toenemende mobiliteit van klanten op de energiemarkt. Dit veroorzaakt een lichte daling in contractaantallen in de consumentenmarkt.
Uit onderzoek blijkt dat de klanttevredenheid van Nuon-klanten nog steeds onverminderd hoog is. Vooral vanwege de duidelijke communicatie, goede dienstverlening, duidelijke rekeningen en geen verrassingen achteraf.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.