Ads Top

Investeringen blijven op hoog niveau

Alliander rapporteert een stijging van het resultaat over het eerste halfjaar van 2013. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers. In het eerste halfjaar van 2013 komt het resultaat na belastingen uit op Euro 129 miljoen tegen Euro 82 miljoen in het eerste halfjaar van 2012. Dit komt voornamelijk door een stijging van de gereguleerde tarieven van de netbeheerder. De investeringen blijven stabiel op een hoog niveau. In het eerste halfjaar van 2013 bedroegen deze Euro 245 miljoen (2012: Euro 250 miljoen). De uitvalduur elektriciteit is verbeterd: van 24,5 minuten in 2012 naar 21,9 minuten over de laatste twaalf maanden.
De totale investeringen blijven stabiel op 245 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013. De investeringen in vervanging en vernieuwing van de netten zijn licht gedaald. De investeringen als gevolg van het aanbieden van slimme meters zijn licht gestegen. In het eerste halfjaar van 2013 is daar Euro 25 miljoen aan uitgegeven, Euro 8 miljoen meer dan in het eerste halfjaar van 2012.
De omzet neemt toe van 819 miljoen euro in het eerste halfjaar in 2012 naar 860 miljoen in dezelfde periode in 2013. Deze toename is het gevolg van de hogere, gereguleerde tarieven. De operationele kosten stijgen licht: 698 miljoen in het eerste halfjaar van 2013 (2012: 685 miljoen). Daardoor stijgt het resultaat na belastingen van 82 naar 129 miljoen. In de eerste helft van 2013 werden in overleg met de betrokken Amerikaanse investeerders drie cross border lease contracten, inclusief de daarbij behorende verplichtingen, beëindigd.
De kosten voor precario - de gemeentelijke belasting voor het gebruik van openbare grond - blijven toenemen. De afgelopen vier jaar zijn deze kosten al verdubbeld naar Euro 43,2 miljoen in 2012. Deze stijging zet ook in 2013 verder door. In het eerste halfjaar van 2013 zijn de kosten van precario al opgelopen tot Euro 27 miljoen. Alliander is geen voorstander van precariobelasting. Als een gemeente belasting heft op gasleidingen en elektriciteitskabels, betalen inwoners in andere gemeenten via de netbeheertarieven hieraan mee.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.