Ads Top

Meerderheid Staten vóór Gebiedsvisie windenergie Drenthe

In een volle Statenzaal hebben Provinciale Staten eind juni ingestemd met de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Hierin wordt een uitwerking gegeven van de eerder aangewezen locaties en gebieden voor windparken in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Van de aanwezige Statenleden stemden 29 voor en 8 tegen de Gebiedsvisie windenergie Drenthe (uitslag hoofdelijke stemming).
De Staten hebben een motie van de PvdA en GroenLinks aangenomen, waarin zij Gedeputeerde Staten verzoeken om gezondheidaspecten met betrekking tot het geluid leidend te laten zijn in de vervolgprocedure op de gebiedvisie windenergie. Daarnaast wordt met de motie verzocht om een eerlijke verdeling van de opbrengsten.
De Drentse Staten vragen aan Gedeputeerde Staten om bij de verdere planuitwerking te bepalen dat in de oprichtingsvergunning van de gemeenten zal worden opgenomen dat de initiatiefnemers actief de participatie van de gebiedsbewoners ter hand zullen nemen. Dit wordt verwoord in de motie Gebiedsvisie windenergie Drenthe die ingediend is door het CDA.
De uitwerking van de Gebiedsvisie windenergie Drenthe wordt meegenomen in de Omgevingsvisie, die de komende maanden wordt geactualiseerd. De actuele Omgevingsvisie zal eind 2013/ begin 2014 aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.