Ads Top

Installatiebranche ziet perspectief in energieakkoord

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, is positief over de hoofdlijnen van het vandaag gepresenteerde energieakkoord. Volgens de installateursvereniging is de extra impuls voor energiebesparing en duurzame energie van groot belang voor de toekomstige werkgelegenheid in de sector. Voorzitter Titia Siertsema: 'Het energieakkoord maakt een einde aan jaren van zwabberbeleid en biedt lange termijn zekerheid. Daarmee krijgt de markt duidelijkheid en dat was hard nodig.'
Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI, is blij met het akkoord. 'Dit is een omslag in het denken over onze energievoorziening. We worden minder afhankelijk van grote energiecentrales die draaien op fossiele brandstoffen en het wordt interessanter om zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat is gunstig voor de portemonnee van woningbezitters en huurders, goed voor het milieu en voor de werkgelegenheid in de installatiesector.' Eerder becijferde de brancheorganisatie al dat een stimulerend beleid voor duurzame energie tienduizenden extra banen kan opleveren.
Volgens UNETO-VNI is het belangrijk dat het akkoord een keuze betekent voor een consistent energiebeleid voor de langere termijn. Siertsema: ' We hebben te lang te maken gehad met opeenvolgende kabinetten die de spelregels voor bijvoorbeeld duurzame energie voortdurend veranderden. Nu is er brede consensus over de toekomst van onze energievoorziening die verder gaat dan een volgende kabinetsperiode. Dat biedt perspectief voor groene groei en innovatie in de installatiebranche en de toeleverende industrie. De expertise op het gebied van clean tech kan ons een leidende positie opleveren in deze groeimarkt voor de toekomst.'
UNETO-VNI is vooral positief over het fonds van 600 miljoen euro dat beschikbaar komt voor energiebesparing in de particuliere sector. Siertsema: 'Ook verwachten wij veel van de ondersteuning door de overheid van initiatieven van groepen burgers om duurzame energie op te wekken. Daarnaast gaat de overheid jaarlijks 100 miljoen investeren in het energiezuinig maken van huurwoningen. Dat gaat de installatiebranche veel werk opleveren.'
UNETO-VNI heeft op onderdelen van het energieakkoord nog wel kritiek. Siertsema: 'Het is een gemiste kans dat het verplichte energielabel gesneuveld is in de onderhandelingen. Positief is wel burgers die een beroep willen doen op gunstige financieringsvoorwaarden voor energiebesparing wél een volwaardig energielabel moeten overleggen.'
UNETO-VNI vindt het een goed idee dat er een constructie komt waarbij consumenten de kosten van energiebesparingsmaatregelen af kunnen lossen via de energierekening. Siertsema: 'Maar ook installatiebedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om via gunstige financieringsconstructies totaaloplossingen aan te kunnen bieden, anders is er geen sprake van een gelijk speelveld. Dat zullen wij in de uitwerking van het energieakkoord krachtig bepleiten.'
Siertsema, die namens UNETO-VNI deelnam aan het overleg binnen de SER, vindt het nu hoog tijd om aan de slag te gaan. 'De installatiebranche zit in zwaar weer, uitvoering van het energieakkoord kan ons sterker uit de crisis helpen. Laten we de handen uit de mouwen steken en de kansen die er zijn benutten.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.