Ads Top

Papierindustrie bespaart energie met nieuwe warmtepomp

De papierindustrie kan in de toekomst zo'n 10 procent op zijn energiegebruik besparen door het toepassen van een door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ontwikkeld warmtepompconcept. Hiermee wordt het productieproces van papier zowel duurzamer als goedkoper.
ECN, het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied, en Bronswerk Heat Transfer, wereldwijd leverancier van oplossingen op het gebied van warmte-uitwisseling, hebben vrijdag 5 juli een licentieovereenkomst getekend over het vermarkten van dit concept. Het innovatieve concept zorgt ervoor dat restwarmte uit het productieproces op hoge temperatuur wordt gebracht en kan worden hergebruikt.
Bij veel industriële processen komt restwarmte vrij die een te lage temperatuur heeft voor hergebruik. Warmtepompen brengen restwarmte op hogere temperatuur. Met de door ECN ontwikkelde warmtepomptoepassing is het mogelijk de temperatuur van de restwarmte zodanig te verhogen, dat deze op een economische rendabele wijze weer in het industriële proces te gebruiken is. Dat zorgt voor een forse energiebesparing.
,,Dankzij het concept van ECN ligt hergebruik van restwarmte voor meerdere industriële toepassingen binnen handbereik. Daarmee kan de hele papierindustrie een grote stap maken naar een duurzamer en tegelijkertijd efficiënter productieproces," stelt COO Robert Kleiburg van ECN.
Volgens directeur Sjaak Remmerswaal van Bronswerk Heat Transfer is de economische haalbaarheid essentieel bij verduurzaming van de industrie. ,,Als duurzame technologieën zich kunnen terugverdienen door energie- en kostenbesparing, is de prikkel om over te stappen groot. Wij zijn dan ook zeer positief gestemd over de marktperspectieven van dit systeem," aldus Remmerswaal.
Het innovatieve aspect zit hem in de veel hogere temperaturen die met dit concept kunnen worden bereikt. De warmtepomp kan binnen dit systeem de temperatuur van de restwarmte met een natuurlijk koudemiddel van 60 naar 140 graden Celsius opvoeren om stoom te produceren. Dat is veel hoger dan gangbare warmtepompsystemen. Ook de manier waarop het systeem in de papierfabriek wordt geïntegreerd is nieuw.
Momenteel voeren ECN en Bronswerk in samenwerking met verpakkingsspecialist SmurfitKappa en het in luchtbehandeling en koudetechniek gespecialiseerde IBK een project uit waarbij het concept op kleinere schaal (200 kW) wordt getest bij SmurfitKappa Roermond Papier. ,,Deze innovatie sluit naadloos aan bij onze ambitie om het energiegebruik in de keten te halveren," onderstreept Henk Hoevers, Vice President Technology van SmurfitKappa.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.