Ads Top

Brabant op weg naar 3000 laadpunten

De provincie Noord-Brabant heeft in 2012 een Green Deal gesloten met het Rijk over het stimuleren van elektrisch rijden en de realisatie van 3000 laadpunten in Brabant. De plaatsing van deze laadpunten loopt op schema. Zeker als het gaat om laadpunten die horen bij huizen, bedrijven, winkels en parkeergarages. Echter, e-rijders zonder oprit, die geen laadpunt in de buurt hebben, kunnen momenteel nergens terecht met een aanvraag voor een laadpunt in hun straat (een zogeheten openbaar laadpunt). Enexis start samen met de provincie hiervoor een nieuw project.
Via dit project treft Enexis voorbereidingen om haar netwerk geschikt te maken voor de groei van decentrale opwekking van duurzame elektriciteit en de grootschalige uitrol van elektrisch rijden. Het ontwikkelen van slimme netten en laadpunten is hier onlosmakelijk mee verbonden. Denk hierbij aan het switchen naar je eigen energieleverancier op het laadpunt en het slim koppelen van laadpunten aan lokale energie-initiatieven.
Han Fennema, CEO van Enexis: ”Wij prijzen dit initiatief van de provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse gemeenten en steunen deze vertaalslag en verdere innovatie. Door de groeiende samenwerking tussen overheden en marktpartijen kunnen grote stappen worden gezet bij de ontwikkeling van slimme laadpunten.”
De provincie wil in Brabant in 2013-2014 600 nieuwe openbare oplaadpunten realiseren voor elektrische auto’s, als vervolg op de resultaten van de netbeheerders en de stichting e-laad​. Deze zomer start de provincie een Europese aanbesteding voor de eerste 100 laadpunten van dit project. De provincie draagt met dit project bij aan een meer rendabele businesscase voor laadinfrastructuur en ondersteunt de verdere groei van elektrisch rijden. Hierbij richt de provincie zich op drie aspecten:

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.