Ads Top

Eerste belangrijke stap voor fonds energiebesparing woningeigenaren gezet

Minister Stef Blok (Wonen & Rijksdienst) en Rien Nagel (directeur Particulieren) namens Rabobank Nederland hebben een intentieovereenkomst getekend met als doel nog dit jaar een revolverend fonds voor energiebesparing voor woningbezitters te realiseren. Na een eerste inleg van het kabinet is de Rabobank onder voorwaarden bereid voor maximaal 150 miljoen euro mee te doen. Nog deze maand nodigt minister Blok andere banken en private investeerders uit om met een bieding te komen. Het fonds vult zichzelf weer met de betalingen van rente en aflossingen.
De belangstelling voor verduurzaming van de eigen woning groeit, maar de benodigde investeringen zijn nog een drempel om ook daadwerkelijk energiebesparingsmaatregelen te treffen. Doel van dit fonds is om met gunstige leningen huiseigenaren te helpen investeren in maatregelen om hun energieverbruik terug te dringen. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de waarde van de woning en goed voor de werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector. De komende maanden wordt de opzet van het fonds met de Rabobank verder uitgewerkt. Daarbij wordt onder andere gezocht naar een professionele beheerder van het fonds om de aanvragen te beoordelen.
‘In het woonakkoord is afgesproken dat een revolverend fonds wordt opgericht voor energiebesparende maatregelen in woningen en gebouwen. Met die maatregelen is veel winst te behalen. Voor eigenaren van woningen is het fonds een kans om te investeren in energiebesparende maatregelen. Nog voor het eind van dit jaar kunnen zij een beroep doen op het fonds voor een goedkope lening om hun huis energiezuiniger te maken’, aldus minister Blok. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 600 miljoen euro beschikbaar komt voor het Revolverend Fonds voor energiebesparing in bestaande huizen en gebouwen.
Minister Stef Blok (Wonen & Rijksdienst) en Rien Nagel (directeur Particulieren) namens Rabobank Nederland ondertekenen de intentieovereenkomst voor het revolverend fonds voor energiebesparing voor woningbezitters
Rabobank is onder voorwaarden bereid om een bijdrage van 150 miljoen euro te leveren aan het revolverend fonds voor energiebesparing voor woningeigenaren. Daarvoor is het wel nodig dat het rijk zeker stelt dat deze regeling door de EU wordt geaccepteerd. En in een open tender zullen overheid en deelnemende banken het eens moeten worden over de voorwaarden voor co-financiering. Zodra deze gunstige consumptieve lening er daadwerkelijk is, wil Rabobank haar klanten zeker wijzen op de mogelijkheden van deze lening voor energiebesparing. “Met regelmaat vragen klanten bij onze lokale banken naar de mogelijkheden om hen financieel te helpen hun bestaande woning energiezuiniger te maken. Deze lening voor energiebesparing met een rente tot 3% onder de marktrente en een langere looptijd maakt dat een particuliere woningbezitter zonder verhoging van de totale maandlasten zijn energieverbruik aanzienlijk kan verlagen”, aldus Rien Nagel, directeur Particulieren van Rabobank Nederland.

Het is de bedoeling dat eigen woningbezitters vanaf eind 2013 (november) een goedkope lening kunnen krijgen voor bepaalde energiebesparende verbouwingen aan hun huis. Denk aan gevel- dak- en vloerisolatie, dubbele beglazing, warmtepompen, energiezuinige ventilatie en ketels. Juist door de betrokkenheid van de overheid kan de rente op de lening laag blijven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.