Ads Top

Groningse hoogleraren logistiek helpen transportsector overgaan op milieuvriendelijker brandstoffen

Milieuvriendelijke brandstoffen gaan de transportsector duurzamer maken. Daarvoor is vervanging of aanpassing van tankstations, vrachtwagens en vrachtschepen nodig en een enorme logistieke transitie. Hoogleraar Iris Vis, van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, leidt een nieuw onderzoeksproject dat duurzame distributienetwerken voor nieuwe brandstoffen gaat ontwikkelen. Logistiek topinstituut Dinalog verleent een grote subsidie, waarmee er in totaal 1,25 miljoen euro beschikbaar is voor het project.
De transportsector staat aan de vooravond van een overgang naar het gebruik van nieuwe brandstoffen, die leidt tot een lagere milieubelasting bij het rijden en varen. De Rijksuniversiteit Groningen staat met het project Design of LNG Networks (LNG: liquefied natural gas) aan de basis, door het ontwerp van de logistieke aspecten van deze revolutie.
Binnen het project kijken de hoogleraren Íris Vis en Kees Jan Roodbergen met hun team naar de distributie van (Bio)LNG als een van de opkomende brandstoffen die het mogelijk maken aan de nieuwe (Europese) wetten voor emissiereducties te voldoen.
Vis: ‘Het gebruik van (Bio)LNG als brandstof vraagt om een nieuw netwerk van distributiepunten zoals bunkerterminals voor schepen en tankstations voor het zware vrachtverkeer. Europees en nationaal beleid geven de kaders waarbinnen dit netwerk dient te worden ontworpen.’ De wetenschappers zullen zowel aanbieders van infrastructuur als potentiële gebruikers input leveren die hen ondersteunen bij investerings- en infrastructurele beslissingen en bij economische en marktanalyses.
‘Daarnaast ontwikkelen we technieken om de daadwerkelijke overslag, en opslag van de nieuwe brandstoffen en de toegankelijkheid naar de eindgebruikers zo goed mogelijk te maken,’ vult Vis aan. ‘Het doel is om zo de kennis te leveren aan de first-movers voor het aanbod en gebruik van (Bio)LNG, en aansluitend de logistieke sector in Nederland om zo bedrijven in de voorhoede van (Bio)LNG netwerken in Europa te plaatsen.'
De leiding van dit project ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast participeren de TUt Eindhoven, Gasunie, Vopak, Groningen Seaports, Stichting Energy Valley, Jan de Rijk Logistics, Feederlines, IMS, GDF Suez, Oliehandel Klaas de Boer, Ecos Energy B.V. en Stichting Ubbo Emmius Fonds. Het project wordt gesteund door het Nationaal LNG Platform. Het totale budget van het project is 1,25 miljoen euro.
Dit project bevindt zich op het snijvlak van de nationale topsectoren logistiek en energie (specifiek gas) en past nadrukkelijk binnen de onderzoeksthema’s Energy en Sustainability van de Rijksuniversiteit Groningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.