Ads Top

Subsidie voor milieuvriendelijke maatregelen en energiebesparing

Van 15 augustus tot en met 16 september 2013 is de subsidie Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen opengesteld. De investeringen in energiebesparing voor glastuinders (voorheen de regeling IRE) is hierin opgenomen als aparte categorie, nummer 7. Men kan bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor investeringen waarmee men energie bespaart of waarmee men de kwaliteit van water kan verbeteren.  
Er zijn zeven investeringscategorieën waarvoor een subsidieaanvraag kan worden ingediend: categorie 1 Mestbewerking, categorie 2 Precisielandbouw, categorie 3 Mestopslag voor dierlijke meststoffen, categorie 4 Energie-efficiëntie, categorie 5 Hernieuwbare energie, categorie 6 Waterkwantiteit en categorie 7 Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw.
Elke categorie is verdeeld in subcategorieën. Onder categorie Precisielandbouw vallen dit jaar bijvoorbeeld zowel ploegen met een GPS-systeem als schoffels, rijenbemesters, kunstmeststrooiers en landbouwveldspuiten. Voor de categorie Energie-efficiëntie kunt u denken aan warmtepompboilers en klimaatcomputers voor bewaarruimten. Glastuinders kunnen in categorie 7 subsidie aanvragen voor een hogedruk vernevelingsysteem, diffuus glas met antireflectiecoating, aansluiting op warmte-, biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster, een biomassaketel, tweede energieschermen, verticale ventilatoren en warmtepompen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.