Ads Top

Extra impuls energiebesparing SER voordelig voor huishoudens

Het nieuwe energieakkoord zet fors in op het energiezuiniger maken van woningen. Dat is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voordelig voor huishoudens, aldus voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Investeringen in energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf terug door een lagere energierekening. De aangekondigde stimuleringsmaatregelen, zoals een fonds voor energiebesparing, zullen de drempel om te investeren verlagen.
Het gebruik van energie in woningen vormt 17 procent van het totale energiegebruik in Nederland. Energiebesparing in de woningsector kan daardoor fors bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Er zijn nog veel mogelijkheden voor besparing. Ongeveer 70 procent van de woningen komt in aanmerking voor één of meer isolatiemaatregelen. Van alle vormen van woningisolatie blijven vooral spouwmuurisolatie en vloerisolatie achter. Zo heeft circa veertig procent van de Nederlandse huizen geen geïsoleerde buitenmuren. Ook is er nog winst te behalen door het zelf opwekken van zonne-energie: slechts één tot twee procent van de huishoudens heeft momenteel zonnepanelen.
Huishoudens hebben baat bij energiebesparende maatregelen. Uit berekeningen van Milieu Centraal blijkt dat het rendement van een investering in spouwmuurisolatie vergelijkbaar is met een rente van twaalf procent op een spaarrekening. Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening.
Ed Nijpels, voorzitter van Milieu Centraal, is blij met het energieakkoord. "Het energieakkoord geeft continuïteit aan het energiebeleid. Dat is hard nodig. Er is nu op de lange termijn zekerheid dat energiebesparing en duurzame energie een extra impuls krijgen."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.