Ads Top

Effecten aardbevingen Groningen onderzocht

Vooralsnog is geen aantoonbaar effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen gevonden. De ontwikkeling van huizenprijzen wordt vanaf nu per kwartaal gepubliceerd. Met de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wordt alvast nagedacht over een mogelijke regeling voor schadeloosstelling voor het geval er wel een effect wordt gevonden.
Met de provincie, waterschappen en beheerders van energienetten wordt gekeken naar zwakke plekken in de infrastructuur. Naar verwachting leiden zwaardere aardbevingen niet tot uitval van vitale infrastructuur. Van de ruim 7.500 schademeldingen heeft de NAM er bijna 1.800 afgehandeld. Ook bereidt de NAM maatregelen voor om kwetsbare gebouwen preventief te versterken. Dat zijn de belangrijkste tussenresultaten die minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 3 juli 2013 heeft toegelicht tijdens een bezoek aan Groningen. Momenteel worden er 11 onderzoeken gedaan om aan het einde van dit jaar een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de toekomstige gaswinning in Groningen.
Onderzoeksbureau Ortec heeft op basis van gegevens die teruggaan tot 1993 gekeken naar de ontwikkeling van huizenprijzen in Groningen. Op basis hiervan heeft men vooralsnog geen waardedaling gevonden voor het gebied dat te maken heeft met aardbevingen. Ortec blijft de ontwikkeling van de huizenprijzen volgen en zal de resultaten per kwartaal publiceren. Met de NAM worden afspraken gemaakt om tot een schadevergoedingsregeling te komen. Deze regeling kan onder nog te bepalen voorwaarden van kracht worden wanneer wel een daling van de huizenprijzen door aardbevingen als gevolg van gaswinning wordt aangetoond.
Het bureau Deltares heeft in kaart gebracht aan welke risico's kritische onderdelen van de infrastructuur in Noord-Nederland kunnen worden blootgesteld bij zwaardere aardbevingen. Daarbij is gekeken naar bijvoorbeeld dijken en gasleidingen. Uit het onderzoek blijkt dat schade zich kan voordoen, maar dat uitval van vitale infrastructuur niet waarschijnlijk is. De komende maanden worden zwakke plekken in de infrastructuur verder onderzocht. Hierbij worden onder meer metingen verricht bij dijken en gasleidingen.
Ondertussen bereidt de NAM maatregelen voor om kwetsbare woningen preventief te versterken. Op korte termijn wordt voor tien verschillende type huizen een plan van aanpak bepaald. Op die manier wordt duidelijk welke specifieke maatregelen nodig zijn voor bijvoorbeeld boerderijen en monumentale panden. De verwachting is dat vanaf het derde kwartaal 2014 op grotere schaal huizen zullen worden versterkt. De genoemde onderzoeken zijn nog niet definitief afgerond en worden nog voorgelegd aan een stuurgroep die de gang van zaken rond de elf onderzoeken controleert. De definitieve onderzoeken worden voor het einde van het zomerreces gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.