Ads Top

Gas naar benzine: TNO brengt nieuwe technologie naar de markt

TNO werkt met het gerenommeerde Russische A.V. Topchiev Institute for Petrochemical Synthesis (TIPS) aan het vermarkten van een nieuwe technologie om gassen die nu worden afgefakkeld een nuttige bestemming te geven. Via een innovatief procedé wordt het gas omgezet in koolwaterstof, met brandstof als belangrijkste toepassing. De methode biedt tal van voordelen ten opzichte van het gangbare maar al bijna honderd jaar oude Fischer-Tropschprocedé.
TNO heeft al langer goede banden met het Russische Instituut. TIPS maakt deel uit van de Russische Academie van Wetenschappen en beschikt over hoogwaardige expertise van technologieën op het gebied van petrochemie, olieraffinage, polymeren, membraan en materialen. De afgelopen jaren heeft TIPS de nieuwe conversiemethode ontwikkeld en TNO gevraagd hier geïnteresseerde partijen bij te zoeken. "We doen al regelmatig onderzoeksprojecten samen, maar nu vullen we elkaar op een andere manier aan", zegt dr. Jean-Marie Bassett, business development manager chemische sector van TNO. "TIPS doet fundamenteel onderzoek, terwijl TNO toegepaste kennis ontwikkelt. Wij beschikken over een uitgebreid internationaal netwerk van industriële bedrijven en kennisinstituten, en weten wat daar speelt. Bovendien kent TIPS onze reputatie als het gaat om projectmanagement, technologische kennis en het vermarkten van technologieën."
Affakkelen van gas is wereldwijd een groeiend probleem. Vaak gebeurt het omdat dit restproduct van oliewinning op veraf gelegen plekken lastig is te transporteren. Ook is de samenstelling economisch niet altijd bruikbaar. Rusland is een van de landen waar het meest wordt afgefakkeld. De overheid wil hier een halt aan toeroepen. Los van de verspilling komen veel schadelijke stoffen in het milieu. De gebruikelijke manier om van gas bijvoorbeeld benzine te maken is conversie naar synthesegas, dan naar methanol, gevolgd door conversie naar onvertakte koolwaterstoffen en tot slot via reforming naar een hoogoctaan koolwaterstofmengsel. In de door TIPS bedachte methode wordt de conversie naar methanol overgeslagen en wordt synthesegas omgezet in dimethylether (DME) als voorlaatste stap naar directe synthese van vertakte koolwaterstoffen met een hoger octaangehalte. Daarvoor ontwikkelde TIPS een katalysator met aanzienlijk betere eigenschappen dan die nu in de industrie worden gebruikt.
"De voordelen hiervan zijn legio", vertelt Bassett. "Deze conversiemethode is veel effectiever en goedkoper dan de traditionele. Om van gas uiteindelijk benzine te kunnen maken wil je het aantal ongewenste stoffen zoals aromaten tijdens het proces tot een minimum reduceren en dicht in de buurt komen van het beoogde octaangehalte. De katalysator van TIPS scoort op deze en andere punten stukken beter dan de bestaande methoden. TNO biedt met TIPS de industrie wereldwijd nu een veel slimmer productieproces. Gezien de huidige lage gasprijzen levert dit behalve technologische ook economische voordelen op. Met het bedrijfsleven willen we de technologie verder in de praktijk ontwikkelen. Ook gaan we een mobiele unit ontwerpen die bij afgelegen bronnen is te plaatsen om lokaal gas in brandstof om te zetten. De nieuwe methode zal leiden tot innovaties in het bedrijfsleven, nieuwe en schonere productieprocessen en minder schadelijke uitstoot."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.