Ads Top

Transportsector op keerpunt met energieverbruik

In energie-efficiëntie bleef de transport- en logistieksector het afgelopen decennium achter bij andere sectoren. Toch tekent zich  zich - zeker in het wegvervoer – nu een kentering af. Positief is ook dat er nog veel besparingspotentieel ligt. Met technologische vooruitgang, efficiënter voortbewegen en optimalere planning is aanzienlijke energiebesparing mogelijk. Regelgeving is een belangrijke stimulans van duurzamer en zuiniger transport, maar voor logistieke bedrijven is er ook duidelijk een economische prikkel om hierop in te zetten. Waar er op bedrijfsniveau dus nog veel efficiëntiekansen zijn, is voor progressie op sectorniveau meer vooruitgang bij de energie-intensieve en groeiende luchtvaart nodig. Dit blijkt uit de themavisie transport en logistiek die ING Economisch Bureau vandaag publiceert.
Met de toegenomen overheidsaandacht voor CO2-reductie lijkt het tij zich in de transportsector ‘duurzaam’ te keren. De aandacht voor energiebesparing onder logistieke bedrijven en fabrikanten van materieel is aanzienlijk toegenomen. Zo verschuift de focus in het wegtransport - nu de uitstoot van stikstof en roet voor de nieuwe modellen zijn geminimaliseerd - volledig naar brandstofbesparing. Dit is merkbaar bij de tweede generatie Euro VI-trucks. De vooruitgang wordt wel beperkt doordat de investeringen zich op een laag niveau bevinden. Energiebesparing via de technische weg verloopt daarmee minder snel.
In de huidige markt staat het resultaat van logistieke bedrijven sterk onder druk. Eén van de mogelijkheden om het resultaat te verbeteren is energiebesparing. Afhankelijk van het type bedrijf heeft energie een aandeel oplopend tot 25% en zelfs boven de 40% van de totale kosten. Een besparing van 10% kan zo al snel een margeverbetering van 2% of meer opleveren. Machiel Bode, ING sectormanager Transport en Logistiek: ‘Ook als grote investeringen niet direct aan de orde zijn, kunnen bedrijven hun energie-efficiëntie verbeteren, door zich te richten op het ‘laaghangende fruit’. Een voorbeeld hiervan zijn trainingen om zuiniger te rijden en het introduceren van onderlinge competitie daarin. Daarnaast kan het gebruik van snelheidsbegrenzers, het regelmatig controleren van bandenspanning en het gebruik van banden met lage rolweerstand een flinke bijdrage genereren’. Ten slotte kan op het gebied van planning ook ladingbundeling en het verhogen van de bezettingsgraad veel opleveren’.

 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.