Ads Top

Verkoop deel kabelbedrijf verhoogt winst Cogas 2012

Cogas uit Almelo heeft over 2012 een winst na belasting gerealiseerd van ruim 43,3 miljoen Euro, tegen 18,9 miljoen Euro over 2011. Reden voor deze eenmalige winstverhoging is de verkoop in 2012 van 50% van de aandelen in Cogas Kabel aan Rabo Communication Infrastructure Fund.
Tegenover de extra opbrengst als gevolg van deze aandelenverkoop stonden extra lasten als gevolg van voortijdige beëindiging van een zogenaamde cross border lease die Cogas in 2002 is aangegaan. De voortdurende bankencrisis heeft geleid tot grotere risico’s voor deze leaseconstructie, die anders nog tot 2028 zou doorlopen, reden waarom Cogas in 2012 besloot deze af te kopen. Het genormaliseerde resultaat over 2012 ligt in lijn met dat over 2011.
Van de winst over 2012 zal Cogas in totaal 35 miljoen Euro als dividend uitkeren aan haar 9 gemeentelijke aandeelhouders. Daarvan is begin dit jaar al 25 miljoen Euro uitgekeerd, de resterende 10 miljoen zal op korte termijn volgen. Het overblijvende bedrag wordt toegevoegd aan de reserves van Cogas.
De aandeelhouders van Cogas zijn de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Twenterand, Tubbergen en Wierden.
Cogas investeerde in 2012 voor bijna 26 miljoen Euro. Het grootste deel daarvan werd besteed aan het vernieuwen van de energienetwerken voor gas en elektriciteit. Ook investeert Cogas in de slimme energiemeter en in warmte-koude installaties en netwerken.
Voor 2013 verwacht Cogas een winst na belasting van 12 tot 14 miljoen Euro. Als reden voor dit lagere winstniveau geeft de directie van Cogas aan dat na de verkoop van de helft van Cogas Kabel ook nog maar de helft van het resultaat van dit bedrijf aan Cogas toekomt. Bovendien investeert Cogas Kabel momenteel veel in glasvezelnetwerken, waardoor tijdelijk sprake zal zijn van hogere lasten en dus een lager resultaat.
Voor de komende jaren zal er druk ontstaan op het resultaat van Cogas als gevolg van strengere prijsregulering voor de gas- en elektriciteitstarieven door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de toezichthouder voor de energiesector. De directie is voornemens de effecten van deze prijsregulering met efficiencymaatregelen op te vangen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.