Ads Top

Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' verwacht in oktober

In 2013 en 2014 kunnen agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Naar verwachting kunnen agrariërs vanaf oktober 2013 inschrijven op de regeling. In september volgt de besluitvorming over dit onderwerp.
De exacte voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' worden momenteel verder uitgewerkt. Het staat vast dat agrariërs een deel van de verwijderde vierkante meters dak moeten vervangen door zonnepanelen.
De stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' komt voort uit een convenant (zie Links) van de twaalf provincies (vanuit het Interprovinciaal Overleg) met het Rijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de regeling twintig miljoen euro beschikbaar. De regeling loopt vooruit op een mogelijk verbod op bezit van asbestdaken in 2024. Met deze regeling verwachten de provincies de sanering van asbestdaken een flinke impuls geven.
In het convenant tussen de provincies en het Rijk is afgesproken om de subsidie te koppelen aan het plaatsen van zonnepanelen. Dit schept de mogelijkheid om het asbest op te ruimen en te zorgen voor de productie van meer duurzame energie. Verder helpt de opbrengst van de zonne-energie agrariërs om de totale financiering van de sanering rond te krijgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.