Ads Top

Nederlands bedrijfsleven profiteert van lagere energieprijzen

De daling van de olieprijs, die half februari startte, heeft zich de afgelopen weken doorgezet. Dit resulteerde in een prijs voor Brent olie van zelfs onder de USD 100 per vat. Het is 10 maanden geleden dat Brent dit prijsniveau kende. In het tweede kwartaal daalt altijd de vraag naar energie. De energievraag voor verwarming neemt dan sterk af en in combinatie met het onderhoud aan raffinaderijen leidt dit tot een daling van de vraag naar olie. Ook vanuit een economisch perspectief blijft de vraag naar olie zwak. ABN AMRO verwacht dat de prijs van Brent olie daalt richting gemiddeld USD 90 per vat in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal zal de prijs stabiliseren om weer te herstellen tegen het einde van het jaar naar rond de USD 100 per vat.
De ontwikkeling van de olieprijs wordt bepaald door positief nieuws over economisch herstel tegenover teleurstelling van tegenvallende cijfers, hogere niet-OPEC productie versus lagere OPEC productie en geopolitieke spanningen. Als gevolg hiervan blijft de Brent olieprijs bewegen binnen dezelfde bandbreedte als in 2012 van USD 90-120 per vat. Met een beperkte vraag naar olie - waarbij de zwakke vraag vanuit Europa wordt gecompenseerd door sterkere vraag vanuit Azië - en groeiende voorraden lijkt de langetermijnvisie te worden overheerst door mogelijk lagere gemiddelde olieprijzen richting USD 100 en USD 90 per vat in 2014 en 2015.
De lagere olie- en gasprijzen zijn goed nieuws voor het Nederlandse bedrijfsleven. De directe kosten van brandstof en elektriciteit zullen de bedrijfslasten doen dalen. Zo zou bijvoorbeeld de transportsector kunnen profiteren van lagere dieselprijzen. Ook zal er een aanzienlijk indirect prijseffect zijn omdat in de chemische industrie olie veel als grondstof wordt gebruikt. Voorwaarde is wel dat de lagere prijzen worden doorberekend in de keten, zodat ook de eindgebruiker profiteert. Op de langere termijn zijn lagere energieprijzen ook gunstig. Met lagere olie- en gasprijzen daalt de inflatiedruk. Dit heeft een positief effect op de (wereld)economie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.