Ads Top

Staat wil aandelen URENCO verkopen

De Nederlandse regering wil haar belang in URENCO (actief in het verrijken van uranium tot brandstof voor kerncentrales) verkopen. Met dit voornemen heeft de Ministerraad ingestemd. Een verkoop van de Nederlandse aandelen in URENCO kan alleen plaatsvinden wanneer de publieke belangen inzake non-proliferatie, nucleaire veiligheid en leveringszekerheid effectief geborgd zijn.
Op dit moment is Nederland daarover in gesprek met verdragspartners Duitsland en de Britse overheid en met de overige aandeelhouders. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en RWE /E.ON houden ieder eenderde van de aandelen in URENCO.
Het voornemen van de regering vloeit voort uit verwachte veranderingen in het aandeelhouderschap in de vennootschap. De Duitse aandeelhouders van URENCO hebben besloten om verkoop te onderzoeken. Ook de Britse regering heeft onlangs in het openbaar laten weten dat zij haar aandelen in URENCO wil vervreemden.
Op dit moment houden Nederland en het Verenigd Koninkrijk als publieke aandeelhouders gezamenlijk de meerderheid van de aandelen. Zo kunnen zij voldoende zeggenschap uitoefenen in de vennootschap voor een effectieve borging van de publieke belangen. Een eventuele verkoop door de twee mede-aandeelhouders aan hoogstwaarschijnlijk private partijen zou ertoe leiden dat er geen meerderheid van publieke aandeelhouders meer is. Het kabinet vindt zo’n positie onwenselijk.
Uitgangspunt voor de verkoop is dat de betrokken publieke belangen geborgd kunnen worden op een andere wijze dan via het aandeelhouderschap. Als dit mogelijk is geeft het de regering de ruimte over te gaan tot een verkoop van de aandelen in URENCO. Samen met de andere aandeelhouders wordt daarom gestart met de voorbereidingen voor de verkoop. De regering verwacht positieve belangstelling bij de verkoop.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.