Ads Top

Europese samenwerking Elektriciteit wordt Gas voor energiesysteem van de toekomst

Elf toonaangevende Europese bedrijven hebben de krachten gebundeld in het nieuw opgerichte North Sea Power to Gas Platform voor de verdere ontwikkeling van het concept, Power-to-Gas (P2G): de omzetting van elektriciteit in gas. P2G zal een steeds belangrijkere rol spelen in ons toekomstige energiesysteem omdat het tijdelijke overschotten aan elektriciteit uit duurzame energiebronnen benut door deze om te zetten in verschillende soorten gassen voor eindgebruikers. Aangezien deze gassen gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden zoals verwarming van gebouwen, transport en waterstof voor de chemische industrie, is de potentiële waarde van P2G aanzienlijk.
'De oprichting van het North Sea Power to Gas Platform is een belangrijke stap in de overgang naar een duurzaam energiesysteem', aldus Lukas Grond, P2G-specialist van DNV KEMA en secretaris van het Platform. “Het verheugt me dat deze groep bekende bedrijven de krachten heeft gebundeld om deze technologie verder naar de mondiale energiemarkt te brengen.” Het Platform is een initiatief van energiekennisbedrijf DNV KEMA en omvat Fluxys België en Hydrogenics (België); Energinet.dk en Maersk Oil (Denemarken); Alliander, Gasunie en TenneT (Nederland); ITM Power en National Grid (Verenigd Koninkrijk); en Open Grid Europe (Duitsland).
Het aandeel elektriciteit uit duurzame energiebronnen in de Europese elektriciteitsmix neemt toe. Aangezien de productie van elektriciteit uit wind en zon fluctueert, wordt het steeds complexer om de elektriciteitsproductie en -vraag op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd bestaan er extra uitdagingen ten aanzien van het transport van de toenemende volumes elektriciteit van wind- en zonneparken naar de eindgebruikers toe. De gasinfrastructuur is echter in staat om grote volumes elektriciteit te verwerken – elektriciteit die is omgezet in gas – in het geval dat het aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen groter is dan de netcapaciteit of elektriciteitsvraag. Op deze wijze maakt P2G de toename van het aandeel duurzame energie in de totale energiemix mogelijk. Hierdoor is deze energie-innovatie een belangrijk onderwerp geworden voor de realisatie van een CO2-neutrale gasvoorziening in het jaar 2050.
P2G is juist interessant voor het Noordzeegebied omdat de on- en offshore aardgasinfrastructuur in dit gebied goed ontwikkeld is. Daarnaast kan de elektriciteitsopwekkingscapaciteit van de verschillende windparken in de Noordzee bij elkaar oplopen tot 100 GW in het jaar 2030, terwijl de geïnstalleerde zonnepanelencapaciteit in de landen rond de Noordzee naar verwachting zal toenemen van 35 GW in 2012 tot bijna 60 GW in 2020.

 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.