Ads Top

Duizend MKB Energiescans in Overijssel uitgevoerd

In de periode november 2011 tot en met half mei 2013 zijn er bijna 1000 energiescans uitgevoerd bij MKB ondernemers in Overijssel. Dit geeft aan dat ondernemers geïnteresseerd zijn in het hebben van inzicht in hun energie gebruik en mogelijke maatregelen om dit gebruik te verlagen.
In de provincie Overijssel zijn deze scans uitgevoerd met het energiescan instrument van MKB-Nederland. Landelijk gezien zijn er al ruim 2.500 ondernemers die van dit instrument gebruik hebben gemaakt en 76% van de ondernemers geeft aan minimaal één maatregel uit te gaan voeren of uitgevoerd te hebben. De populairste maatregelen liggen op het gebied van verlichting, isolatie en verwarming. De economische impuls door dit project bedraagt naar verwachting circa € 7,2 miljoen met een gemiddelde besparing per bedrijf van ongeveer € 2.400,-- per jaar.Energie is een steeds belangrijker onderwerp binnen het bedrijfsleven vanwege het kostenaspect, maar ook vanwege de wens om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Daarnaast hebben veel bedrijven de wettelijke plicht werk te maken van energiebesparing en maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar uit te voeren. Voor de provincie Overijssel was er voldoende reden om extra in te zetten op het instrument van de energiescan. Ondernemers in het midden- en klein bedrijf krijgen hiermee op eenvoudige wijze inzicht in hun energiegebruik en de energiebesparende maatregelen die ze kunnen uitvoeren.
De energiescan wordt uitgevoerd door onafhankelijke energieadviseurs en MKB Nederland zorgt voor de administratieve afhandeling en de kwaliteitsborging van zowel de adviseurs als rapportages. De stap naar uitvoering werd vereenvoudigd door het beschikbaar stellen van financieringsinstrumenten zoals de geld-terug-actie en de MKB Energielening.
Ondernemers in Overijssel werden over deze mogelijkheden geïnformeerd vanuit MKB Nederland en de KvK. Daarnaast hebben gemeenten en de betrokken energie adviseurs projecten gestart om de regeling onder de aandacht van lokale ondernemers te brengen. De energiescan kon binnen dit project voor een bedrag van €200 aangevraagd worden, het resterende bedrag werd gesubsidieerd door de provincie Overijssel.
Na een trage opstart kwam er na een jaar een doorbraak. Per week werden steeds meer energiescans aangevraagd en de olievlek breidde zich uit tot het huidige aantal van 1.000 scans. Het project is hiermee een van de meest succesvolle energiescan projecten van Nederland. Vanwege dit succes is besloten de regeling voort te zetten tot eind 2013. De prijs voor de ondernemer gaat na 15 mei 2013 omhoog naar €250 maar als de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, zijn deze kosten door de lagere energierekening snel terugverdiend. Voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen blijven de huidige instrumenten van de geld-terug-actie en de MKB Energielening beschikbaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.