Ads Top

Gemeente Eindhoven stimuleert elektrisch rijden

De gemeente Eindhoven gaat ook dit jaar subsidie beschikbaar stellen voor oplaadpunten voor elektrische auto’s op eigen terrein. Hiervoor is een bedrag van € 24.500,- beschikbaar en per aanvraag is maximaal € 500 beschikbaar als bijdrage. Er is dus geld voor 49 aanvragen in Eindhoven.
Elektrisch rijden is volop in ontwikkeling. Steeds meer particulieren en bedrijven gaan over tot de aanschaf van een elektrische auto. Om elektrisch rijden daadwerkelijk mogelijk te maken is het realiseren van laadinfrastructuur noodzakelijk. In Eindhoven zijn inmiddels meer dan 50 oplaadpunten in de openbare ruimte geplaatst. Hierbij gaat het enerzijds om strategische, drukkere locaties en anderzijds om verzoeklocaties bij particulieren en bedrijven die over een elektrische auto beschikken.
Uitgangspunt bij het realiseren van laadinfrastructuur is dat particulieren en bedrijven die beschikken over eigen terrein, bij voorkeur ook op eigen terrein kunnen opladen. Om dit te stimuleren is in 2012 subsidie beschikbaar gesteld om oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op eigen terrein te realiseren. Hier is in 2012 slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt, maar gelet op de enorme toename van het aantal elektrische (en plug-in hybride) auto’s, is het de verwachting dat het aantal aanvragen in 2013 fors zal toenemen. Daarom is besloten de subsidie ook in 2013 voort te zetten. Er zijn al enkele subsidieaanvragen ingediend en ook is er al meerdere keren om nadere informatie gevraagd.
Als mensen niet over een eigen terrein beschikken, dan staat de gemeente Eindhoven onder bepaalde voorwaarden toe dat er oplaadpunten in de openbare ruimte worden geplaatst. In specifieke gevallen zoeken we mee naar maatwerkoplossingen om elektrisch rijden mogelijk te maken. Zo zijn we in overleg met de Provincie Brabant voor het plaatsen van 20 extra oplaadpunten in de openbare ruimte in Eindhoven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.