Ads Top

7 miljoen euro extra voor duurzame economische impuls

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stelt aan Provinciale Staten voor om € 7 miljoen extra te investeren in een duurzame economische impuls.
Het gaat om projecten op het gebied van zonne-energie, de aanleg van glasvezel en WiFi-punten, de recycling van grond- en afvalstoffen en in de verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt van bepaalde groepen jongeren.
Aanleiding voor het voorstel is de motie van PS die tijdens de begrotingsbehandeling in november 2012 werd aangenomen. Vanwege het verwachte positieve rekeningresultaat riepen de Staten het College op om met een haalbaarheidsonderzoek te komen voor een incidentele extra impuls van de duurzame economische ontwikkeling op deze vier thema’s.
Voor de beoordeling van projecten die in aanmerking zouden kunnen komen is door het College gekeken naar de uitvoerbaarheid, en of ze daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de Noord-Hollandse economie. Ook vond het College van belang dat werd getoetst of de projecten pasten binnen de provinciale kerntaken.
In het voorstel komen alle vier de aandachtsgebieden aan bod. Zo gaat er € 1 miljoen naar een regeling waarmee scholen zonnestroominstallaties op het dak kunnen financieren, waarbij ze de lening afbetalen met de energiebesparing die dat oplevert. Bovendien stelt het College voor om nog eens € 2 miljoen bij te dragen aan de uitbreiding van het succesvolle programma ‘Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen’, met een onderdeel voor energiebesparing en het opwekken van duurzame (zonne-)energie op bedrijventerreinen. Voor het aanleggen van glasvezelnetwerken en WiFi-punten kunnen onder meer gemeenten, woningcorporaties en bedrijven aanspraak maken op een extra regeling van de provincie van € 1,5 miljoen. Ook gaat er € 350.000 naar het opzetten van een platform van bedrijven om bruikbare afvalstromen te identificeren en af te zetten voor hergebruik. Met een bijdrage van € 2 miljoen tenslotte zet de provincie een regeling op voor jeugdzorginstellingen om adviesteams op te zetten om in twee jaar 200 jongeren met een jeugdzorgindicatie aan een startkwalificatie (MBO-2 of hoger) te helpen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.