Ads Top

Groene plannen leveren energie voor 400.000 huishoudens

Meer dan 70 projecten voor zonne-energie, 30 projecten voor windturbines en 2 projecten om met gebruik van eb en vloed energie op te wekken. Met deze en andere plannen willen groene ondernemers een hoeveelheid duurzame energie opwekken die gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van 150.000 huishoudens.
Dit is het resultaat van de tweede fase van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) van het ministerie van Economische Zaken (EZ). In de eerste fase werden al projecten ter grootte van het energieverbruik van 250.000 huishoudens aangemeld.
De regeling werkt als een soort veiling en is zo opgezet dat met het beschikbare budget (€3 miljard in 2013) zoveel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt. Uitvoeringsorganisatie AgentschapNL beoordeelt of de projecten aan alle voorwaarden voldoen. Daarbij zal nog een aantal aanvragen afvallen, omdat deze niet aan de voorwaarden voldoen. Er is dan mogelijk nog budget over voor een derde fase.
In totaal is er tot nu toe voor bijna 370 projecten subsidie aangevraagd, goed voor een bedrag van € 3,3 miljard. Bij tweede fase van de veiling kwamen in totaal 123 aanvragen binnen. Opvallend is het grote aantal windenergieprojecten waarvoor subsidie is aangevraagd. 30 Aanvragers hebben plannen voor projecten met windturbines die samen 229 Megawatt aan energie kunnen leveren. Dit is vergelijkbaar met de capaciteit van de helft van een gemiddelde energiecentrale.
Om het aandeel duurzaam geproduceerde energie te vergroten ging 4 april 2013 de SDE+ regeling van start. Het kabinet wil in 2020 een aandeel duurzame energie van 16%.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.