Ads Top

'Ernstige fout in het Energielabel'

Net zoals bij een koelkast zou ook het energielabel voor woningen een maat moeten zijn voor het werkelijk energieverbruik. Helaas is dit bij woningen niet het geval. In een brief aan minister Blok vraagt de SBVN (Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland) aandacht voor een ernstige fout in het energielabel. Het energielabel klopt inhoudelijk niet voor wat betreft de effecten van vloerisolatie. Daardoor zal vloerisolatie vaak achterwege blijven in de isolatieplannen waardoor ook de gezondheid van het binnenmilieu verslechtert. 
Het gehanteerde rekenmodel is verkeerd: Een ongeïsoleerde vloer zou in het stookseizoen gemiddeld 18,5C zijn. In werkelijkheid is de vloer veel kouder, kouder zelfs dan gemiddeld 15C zoals o.a. blijkt uit gezamenlijk praktijkonderzoek van TNO en TU-Delft. Door deze fout maakt het nauwelijks uit of je een vloer niet, matig, of zeer goed isoleert. In alle gevallen zou je geen of weinig energie besparen.
Naarmate een vloer beter is geïsoleerd, neemt echter de vloertemperatuur toe en daarmee ook de energiebesparing. Bij zeer goede vloerisolatie (Rc>3,5 m²K/W) worden in de praktijk gemiddelde besparingen gevonden die vier tot tien keer hoger zijn dan berekend volgens de huidige normen. Gelet op de Nederlandse doelstellingen mag een dergelijk besparingspotentieel niet onbenut blijven.
De SBVN heeft een afschrift van de brief aan de minister gestuurd aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Deze commissie vergadert aanstaande donderdag met de  minister over energiebesparing. Dan komt ook de herziening van het energielabel aan de orde.  Dit is een mooi moment om ook het label eerlijker te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.