Ads Top

Duurzaamheidslening voor noordelijke woningbezitters

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe komen op 1 juni 2013 met een duurzaamheidslening. Particuliere woningeigenaren kunnen gebruik maken van de lening voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De rente van de lening is maximaal 2,4 %. Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2013 worden ingediend.
De aanvrager van een lening moet eigenaar én bewoner zijn van een woning in Noord-Nederland. Bijkomende voorwaarde is dat de woning vóór 1995 is gebouwd en opgeleverd. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3% korting op het actuele, commerciële rentetarief. De kosten voor de energiebesparende maatregelen moeten minimaal 2.500 euro bedragen. De lening is maximaal 15.000 euro. De rente staat vast gedurende de gehele looptijd van 10 tot 15 jaar. De eerste drie jaren zijn bovendien aflossingsvrij.
Kortom, het is het juiste moment om te investeren in energiebesparing. Zeker in combinatie met de tijdelijke BTW-verlaging van 6% en andere subsidies op bijvoorbeeld zonnepanelen.
Een uitgebreide omschrijving van de regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.snn.eu. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verstrekt de leningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is financiële partners voor de regeling. In totaal is 2,5 miljoen euro beschikbaar.
Veel woningbezitters stellen in deze onzekere tijden de verkoop van hun woning uit. In plaats daarvan investeren ze in waardebehoud. Bijvoorbeeld door het nemen van energiebesparende maatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat particuliere woningeigenaren de afgelopen 3 jaar gemiddeld ruim € 4.000 investeerden.
De noordelijke provincies willen dit bedrag met de duurzaamheidslening verdubbelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot lagere woonlasten, behoud van werkgelegenheid en innovatieve toepassingen in de bouw- en installatiesector.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.