Ads Top

‘Duurzaam’ collegebezoek aan Noordwest

Onlangs hebben college en directieraad van de gemeente Apeldoorn een bezoek gebracht aan Apeldoorn Noordwest met als thema duurzaamheid. In de Toekomstagenda 2013-2016 vragen de bewoners van Noordwest aan de gemeente en de wooncorporaties om bij renovatie- en nieuwbouwprojecten actief duurzaamheid te bevorderen. Dit om de kwaliteit van de woningen en het stadsdeel te borgen en de stijging van de woonlasten voor haar inwoners te beperken. Tijdens het bezoek is getoond wat er op dit gebied inmiddels allemaal gebeurt. Soms getrokken door de gemeente en/of de wooncorporaties, soms door bewoners of marktpartijen. Als eerste werd de Schildersbuurt in Orden bezocht. Hier heeft wooncorporatie De Goede Woning, samen met een consortium van bedrijven een unieke energienotaloos concept voor 188 sociale huurwoningen ontwikkeld. Dit project heeft landelijke aandacht. Na een korte waarderende blik op de nieuwbouw rondom winkelcentrum Orden, werd doorgereisd naar de wijk Berg en Bos. Hier heeft de wijkvereniging het initiatief genomen tot het collectief laten nemen van warmtefoto’s die de energielekken van woningen in beeld brengen. Bijna 100 woningen hebben hieraan meegedaan. Aansluitend werd een bezoek aan Kerschoten gebracht om kennis te nemen van het project ‘Kerschoten Energieneutraal’. Een ambitieus project van een aantal grote nationale bedrijven en Apeldoornse partijen om een plan op te stellen om een heel gebied in de bestaande bouw energieneutraal te maken. Gekeken wordt zowel naar het terugdringen van het energiegebruik als het duurzaam opwekken. Ook dit project heeft landelijke aandacht. Er was waardering voor de veelheid aan initiatieven en projecten op dit terrein en interesse voor de nieuwe technieken en concepten die op deze manier in Apeldoorn ontwikkeld worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.