Ads Top

Amstelveen en Aalsmeer investeren in duurzame economie

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer doen mee aan BiobasedConnections. Dit is een unieke samenwerking van elf bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden om grondstoffen uit de levende natuur om te zetten tot duurzame producten. En zo een ‘biobasedeconomy’ in de regio te realiseren.
Met het project BiobasedConnections zetten de partners - Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Group, SADC, Afval Energie Bedrijf, Jagran, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de gemeentes Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer een belangrijke stap richting een duurzame biobasedeconomy. Het project richt zich op het versnellen van innovatie door partijen met elkaar te verbinden en onderlinge kruisbestuiving te bevorderen. Het project brengt het biobased netwerk in de metropoolregio in kaart. Ook stelt het project een ketenregisseur aan die zich richt op het verbinden van partijen met het doel tot gezamenlijke meerwaarde en spin-off van de projecten te komen.
Elke partner van BiobasedConnections voert een eigen project uit. Gemeente Amstelveen en Aalsmeer onderzoeken binnen het project twee businesscases: een biomassacentrale en een warmtenet in de regio Aalsmeer / Amstelveen. Een warmtenet gevoed met restwarmte van de biomassacentrale kan de tuinbouwsector helpen aan duurzame en betaalbare warmte. Dit helpt om energiekosten op lange termijn te beperken en stabiliseren. Ook produceert een biomassacentrale CO2 die door de tuinbouwsector gebruikt kan worden voor de teelt van de gewassen.
Een warmtenet gevoed door een biomassacentrale helpt ook bij het verduurzamen van woningen en bedrijven. Dit sluit aan bij de ambitie van de Amstelland Meerlanden regio om in 2040 energie neutraal te zijn. Dit betekent dat de hoeveelheid energie die dan in de regio gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.