Ads Top

Dijksma stimuleert duurzame tuinen, parken en plantsoenen

Meer inheemse planten en vaker duurzame materialen gebruiken. Dat is waar de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma zich hard voor maakt. Samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld, de branchevereniging voor professionals in het groen (VHG) en NL Greenlabel sloot ze de Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’.
Dijksma gaf zelf het goede voorbeeld door samen met TV-tuinman Lodewijk Hoekstra in Madurodam het dak van een nieuwbouwwoning te beplanten met sedum, een duurzame vetplant. Het beplanten van daken is een voorbeeld van hoe je kunt bijdragen aan het vergroenen van Nederland. En het is goed voor de biodiversiteit, waterafvoer en dient ook nog als isolatie.
Green Deals zijn afspraken van mensen, bedrijven en organisaties met de overheid die groene groei mogelijk maken. In de vandaag gesloten Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’ spannen de ondertekenaars zich in mensen die tuinieren, ontwikkelaars, architecten en overheden bewuster te maken van duurzame materialen en inheemse beplanting.
NL Greenlabel gaat professionals trainen en opleiden in het toepassen van duurzame materialen en producten en ze wegwijs maken in de toepassing van het creëren van duurzame groene ruimtes d.m.v. het nog te ontwikkelen Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes.
VHG zal haar leden stimuleren om duurzaamheid, waaronder biodiversiteit, actief uit te dragen. Als ambassadeurs kunnen deze professionals consumenten en overige terreinbeheerders overhalen over te stappen naar het inrichten van duurzame, levende buitenruimtes.
NL Greenlabel en VHG zullen een gezamenlijke bewustwordingscampagne voeren om het belang van de principes van de ’De Levende Tuin’ bekendheid te geven. Mogelijkheden daarbij zijn het organiseren van congressen, het organiseren en uitvoeren van een promotiecampagne gericht op de consument en het aansporen van gemeenten om parken en plantsoenen duurzamer in te richten
De Rijksoverheid informeert gemeenten over de principes van ‘De Levende Tuin’ en de meerwaarde daarvan voor de kwaliteit van de Nederlandse buitenruimtes.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.