Ads Top

Amsterdam brengt mogelijkheden voor zonne-energie in beeld

Het college van B&W in Amsterdam heeft op 7 mei de Zonvisie vastgesteld. In deze Zonvisie zijn de mogelijkheden voor zonne-energie in de stad in beeld gebracht. Naast windmolens en duurzame warmte is zonne-energie een belangrijke optie voor het verduurzamen van het Amsterdamse energiesysteem. Het college wil het opwekken van zonne-energie door burgers en bedrijven op grote schaal mogelijk maken. Zonne-energie zorgt voor minder CO2 uitstoot, houdt de energierekening van Amsterdammers betaalbaar en zorgt voor het versterken van de lokale economie. In Amsterdam is ruim 11 km2 dak geschikt voor zonnepanelen. De ambitie is dat in 2020 in Amsterdam genoeg zonnestroom wordt opgewekt voor 45.000 huishoudens.
Amsterdam merkt dat veel bewoners en bedrijven zonnepanelen willen plaatsen. Wethouder Van Poelgeest van Klimaat en Energie: 'Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen zonnepanelen zouden willen plaatsen als het voor hen makkelijker wordt gemaakt.'
De gemeente draagt daaraan bij door een integraal pakket van acties die zij tot 2020 onderneemt: inspireren, informeren, ruimte bieden, het goede voorbeeld geven, maar ook biedt de gemeente bedrijven en burgers vanuit het Amsterdams Investeringsfonds een lening om in hun eigen zonnesysteem te investeren. Wethouder Van Poelgeest dringt er bij het Rijk op aan om salderen mogelijk te maken zodat bewoners van appartementen en Vereniging van Eigenaren (VvE's) maximaal kunnen profiteren van de zonnestroom die zij zelf op het gezamenlijke dak produceren.
Een van de concrete maatregelen die de gemeente onderneemt om de mogelijkheden voor zonne-energie inzichtelijker te maken voor Amsterdammers is de Amsterdamse Zonatlas. Deze interactieve kaart van de daken van de stad laat in een oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen. Voor de zomer is de Zonatlas beschikbaar voor de Amsterdammers die nieuwsgierig zijn naar de opbrengst van hun dak.
Omdat niet iedere Amsterdammer over een geschikt dak beschikt is het voor Amsterdam belangrijk dat er ook een aantal grotere zonnesystemen in de stad verrijst. 'Daklozen' krijgen dan de mogelijkheid om hierin te investeren en zo toch hun eigen zonnestroom te produceren. Hiervoor zijn wel plekken nodig. De gemeente gaat met marktpartijen in gesprek om dergelijke grote systemen te ontwikkelen op grote daken, maar zeker ook op geschikte kavels, of kavels die door de stagnerende economie tijdelijk braak liggen. Wethouder van Poelgeest: 'Iedere marktpartij of coöperatie die een goed plan heeft voor een dergelijk grootschalig zonnesysteem roep ik op om zich bij mij te melden. De gemeente zal dan samen met de initiatiefnemer kijken wat er mogelijk is.'
In Nederland zijn in 2012 evenveel zonnepanelen geplaatst als in alle jaren daarvoor omdat de prijzen van panelen flink zijn gedaald en de technologie is verbeterd. De prijs van een zonnesysteem is nu een derde van de prijs in 2006. Door de prijsdaling is zonne-energie voor een huishouden sinds 2011 goedkoper dan de stroom uit het elektriciteitsnet. Een investering in zonnepanelen verdient zich voor hen in 7-9 jaar terug. Op dit moment ligt er 8 tot 10 MW aan zonnepanelen in Amsterdam, goed om 2.500 huishoudens van stroom te voorzien. Amsterdam wil in 2020 ongeveer 160 Megawatt aan zonnepanelen in de stad hebben waarmee ongeveer 45.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Voor 2040 wordt ingezet op 1.000 Megawatt, wat zonnestroom levert voor 270.000 huishoudens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.