Ads Top

Inzicht in kansen die energiebesparing biedt

De provincie Overijssel brengt op 3 juni van 15.00 tot 20.00 uur met alle gemeenten de kansen voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in beeld. Deze bijeenkomst ‘Slim Energie Thuis: aan de slag! Scoor meer omzet met duurzaam renoveren!' wordt georganiseerd voor ondernemers in de bouwsector. Experts van Syntens Innovatiecentrum, Bouwend Nederland en Uneto-VNI geven ondernemers richting en concrete hulpmiddelen om tot bruikbare afspraken te komen.
Al is de markt voor nieuwbouw sterk teruggelopen, de bestaande bouw biedt nog genoeg kansen. Mensen verhuizen minder snel en zullen vaker hun woning aanpassen. Veel 55plussers investeren op dit moment in duurzame renovatie. Ook woonlasten spelen een rol. Onderzoek wijst uit dat een vijfde van de woningeigenaren over vijf jaar moeite heeft met het betalen van de vaste lasten. Ondernemers die deelnemen aan deze bijeenkomst op 3 juni krijgen snel inzicht in de kansen die energiebesparing in de bestaande woningsector biedt, lokaal en regionaal.
Marketinggoeroe Niels Götz presenteert de deelnemers hoe woningeigenaren denken en doen. Daarnaast geven alle 25 Overijsselse gemeenten inzicht in hun beleid en de mogelijkheden. Ook wordt er tijdens deze bijeenkomst meer informatie gegeven over het Overijsselse project ‘Slim Energie Thuis’ en kan worden geluisterd naar praktijkverhalen die inspireren. Er is volop ruimte om zaken met elkaar te bespreken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.