Ads Top

Innovatieve zonnepanelen op de Oosthorst

De Universiteit Twente heeft honderdtwintig zonnepanelen op het dak van het gebouw de Oosthorst geïnstalleerd. De opstelling zal worden gebruikt voor onderzoek en past tevens in het idee van de Duurzame Campus. Dankzij dit project wordt de energievoorziening van de UT verder verduurzaamd.
Het zogenaamde PV-systeem is extra licht en kon zodoende op het dak van de Oosthorst, dat weinig draagkracht heeft, geplaatst worden. Ingrijpende aanpassingen van de dakconstructies zijn daardoor niet nodig geweest. Dergelijke systemen verdienen in Nederland in 2,5 jaar tijd hun energie terug. Het systeem is door Zelziuz uit Denekamp en haar Duitse partner Energetik geplaatst.
De honderdtwintig zonnepanelen worden gekoppeld aan het onderzoek van Prof. Angele Reinders van de vakgroep Ontwerp, Productie en Management (faculteit CTW). Ook het FB en de afdeling ARBO/ Milieu hebben meegewerkt aan het project.
Het onderzoek van de UT levert innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen op gebied van duurzaamheid. De UT wil in haar eigen beheer hier niet in achter lopen. Op verschillende terreinen zoals inkoop, mobiliteit en catering past zij duurzame maatregelen toe. De UT heeft zich daarnaast als deelnemer van de Meerjarenafspraak energiebesparing gecommitteerd aan 2% energiebesparing per jaar. Zij vindt het belangrijk om niet alleen het energieverbruik te reduceren, maar waar mogelijk duurzame energie te gebruiken, zoals zonne-energie. Het unieke van dit project is dat de kennis uit eigen huis, door middel van het onderzoek van Angele Reinders, wordt toegepast om de energievoorziening van de UT te verduurzamen. Een mooi voorbeeld van een living lab project, passend bij de Duurzame Campus.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.