Ads Top

Utrecht gaat ondergronds afval inzamelen op zonne-energie

De komende zeven jaar wordt in alle wijken in Utrecht zoveel mogelijk overgestapt van huis aan huis inzameling naar ondergrondse inzamelen van huishoudelijk afval. Vandaag, woensdag 15 mei, leegde wethouder de Rijk de 2500e ondergrondse container in de Utrechtse Geuzenwijk. Deze werkt bovendien op zonne-energie.
De gemeente streeft ernaar om in een periode van zeven jaar de huisvuilzakken uit het straatbeeld van Utrecht te laten verdwijnen. Een aantal Utrechtse wijken is al voorzien van zogenoemde ondergrondse containers voor huisafval. Bewoners kunnen voortaan op één centrale plek in de buurt van hun woning terecht met hun huisvuil. Deze vorm van inzameling zorgt voor minder zwerfafval en bovendien kunnen bewoners alle dagen van de week hun afval kwijt.
Naast de wijken die nu al gebruik maken van ondergrondse containers, kunnen straks nog eens 60.000 Utrechtse huishoudens profiteren van een ondergrondse container. Bij de plaatsing van ondergrondse containers in een bepaald gebied worden ook meteen de ondergrondse voorzieningen van de andere afvalstromen verbeterd, bijvoorbeeld die van kunstof en papier. Bewoners van de diverse wijken worden tijdens dit proces zoveel mogelijk gehoord en geïnformeerd over de specifieke locaties van de containers.
Op dit moment voert de gemeente Utrecht testen uit met ondergrondse perscontainers die werken op zonne-energie. Een zogenoemde zonnemodule kan gemakkelijk op bestaande containers geplaatst worden en net zo gemakkelijk weer worden verwijderd. Er hoeft dus geen nieuwe container geplaatst te worden. Het afval wordt met behulp van de zonnemodule samengeperst waardoor één ondergrondse perscontainer op zonne-energie drie gewone ondergrondse containers vervangt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.