Ads Top

Energierekening is onduidelijk en bevat vaak fouten (i.m.)

Ieder jaar ontvang je een eindafrekening van de gas en licht die je dat jaar hebt verbruikt: de jaarnota. Uit onderzoek blijkt dat deze jaarnota opvallend vaak fouten bevat. Misschien nog wel opvallender is dat de nota gewoonlijk zo onduidelijk is opgesteld dat consumenten niet eens kunnen controleren of deze wel of niet correct is. Om wat voor fouten gaat het dan? En wat kun je daar zelf aan doen?

VEH: in 5 tot 10 procent van de jaarnota’s zitten fouten
Op basis van een steekproef heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) recentelijk becijferd dat in maar liefst 5 tot 10 procent van de energieafrekeningen fouten staan. Deze fouten zijn in veel gevallen alleen maar door experts te constateren omdat de nota’s zo ingewikkeld zijn. Het is de vereniging dan ook een doorn in het oog dat niet de energiemaatschappijen, maar de consumenten opdraaien voor deze fouten. Het gaat dan om bedragen in de orde van enkele tientallen tot soms wel honderden euro’s.

Het gaat het vaakste fout bij deze zaken:
•    er is een verschil ten opzichte van de offerte;
•    er is onvoldoende rekening gehouden met een vermindering van de energiebelasting;
•    het verbruik klopt niet;
•    er wordt gerekend met verschillende jaarlengtes;
•    zonnepanelen worden niet goed ingecalculeerd.

Wat kun je zelf doen om te controleren of je jaarnota op deze punten wel correct is?
 
Verschil ten opzichte van de offerte
Als je een nieuw energiecontract afsluit, krijg je eerst een offerte. Daarin staat welke tarieven je gaat betalen voor gas en stroom en vaak ook of je een korting krijgt en zo ja, hoe hoog deze dan is. Controleer altijd of op je jaarnota dezelfde bedragen genoemd staat. Is dat niet het geval, vraag dan je energieleverancier om toelichting.

Onvoldoende rekening gehouden met vermindering van de energiebelasting
Elk huishouden maakt aanspraak op een vermindering van de energiebelasting, vroeger een heffingskorting. Dus ook als je überhaupt geen elektriciteit hebt verbruikt, of die netto hebt teruggegeven aan het net via bijvoorbeeld zonnepanelen. Check altijd even of je deze korting ook daadwerkelijk hebt ontvangen. Het gaat namelijk wel om bijna vierhonderd euro!

Incorrect verbruik
Als consumenten hun jaarnota al controleren, blijft dat vaak bij één punt: kijken of het verbruik klopt met het verbruik dat ze zelf hebben doorgegeven op basis van de meterstanden. Toch zijn er nog tal van consumenten die ook deze eenvoudige check overslaan. Uit het onderzoek van de VEH blijkt echter dat energiebedrijven zelfs op dit punt fouten kunnen maken, dus neem ook deze check mee in je controle van de jaarnota.

Meerdere jaarlengtes op één nota
Opvallend genoeg blijkt dat op sommige nota’s een andere jaarlengte wordt aangehouden voor de berekening van kosten dan voor de berekening van teruggaveposten. En inderdaad, dan werd een langer jaar aangehouden voor de kosten. Waarom dit gebeurt is volstrekt onduidelijk. Vraag altijd om toelichting bij je energieleverancier als er een ander aantal dagen voor kosten wordt berekend dan voor kortingen.

Problemen met zonnepanelen
Zonnepanelen zorgen helaas voor een fors ingewikkeldere energienota. Er zijn maar liefst drie punten waar je extra aandacht aan moet besteden:
•    staan de panelen vermeld op de nota?
•    klopt het tarief?
•    staat je verbruik wel als negatief aangegeven indien je meer hebt opgewekt dan je hebt verbruikt?

Let in dat laatste geval ook extra op dat de hierboven genoemde vermindering van de energiebelasting is doorberekend.

Wees dus geen dief van je eigen portemonnee
De jaarnota is helaas bijzonder ingewikkeld. Dat laat echter onverlet dat er genoeg punten zijn die je zelf wel gewoon kunt controleren. En dat is beslist aan te raden, want door dat ook consequent te doen voorkom je verborgen kosten tot wel honderden euro’s per jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.