Ads Top

Hou iedere Nederlander betrokken bij de energietransitie

Op maandag 24 april pleitten 90 hoogleraren in een open brief voor enorme investeringen in duurzaamheid. Diezelfde dag stelt Rob van der Rijt in Trouw een slimmer klimaatbeleid via belasting op energie voor. Op 25 april publiceert de Volkskrant een onderzoek van CE Delft dat concludeert dat met name de laagste inkomens gaan betalen voor een duurzamer energiebeleid. Alle bovengenoemde partijen maken zich zorgen dat de kosten die gemaakt moeten worden voor de energietransitie niet eerlijk verdeeld worden. Vooral consumenten met lagere inkomens worden hier door geraakt.

Aan het begin van dit jaar, riep Essent in diverse media al op tot betaalbaarheid van de energierekening. Nu al bestaat de energierekening voor meer dan 60% uit belastingen en netwerktarieven en dat aandeel zal groeien. Dit ondermijnt op den duur de betaalbaarheid van de energierekening. Deze aantasting van de koopkracht dreigt het draagvlak onder de energietransitie weg te slaan. Wij willen juist duurzaam mainstream maken voor elke Nederlander. De overheid moet daarom waarborgen dat dit in de toekomst mogelijk blijft.

Samen met adviesbureau EY bestuderen wij haalbare, heldere oplossingen om de lasten die gepaard gaan met de energietransitie zo eerlijk mogelijk over alle partijen in Nederland te verdelen: consumenten, overheden en bedrijven. In de aankomende weken presenteren wij onze bevindingen en leggen die voor aan de nieuw te vormen regering. De energietransitie is namelijk van en voor ons allemaal.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.