Ads Top

Datacenter sector biedt Nederland gratis restwarmte aan

De Nederlandse datacenters die verenigd zijn in de Dutch Datacenter Association (DDA) bieden Nederland en het toekomstige kabinet aan om slim gebruik te maken van de restwarmte die hun datacenters produceren. Zo leveren zij een bijdrage om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de in het Akkoord van Parijs gestelde klimaatdoelen sneller te realiseren.

De datacenter sector is volgens de vereniging een voorbeeld van een bedrijfstak die al ‘future proof’ is: geheel geëlektrificeerd en vrijwel uitsluitend gebruikmakend van groene stroom. Datacenters brengen enorme efficiency voordelen door IT-apparatuur op één plaats samen te brengen en te concentreren. Door de professionele exploitatie van de datacenter faciliteiten worden grote hoeveelheden energie bespaard in vergelijking met wanneer IT bij bedrijven zou blijven staan. Door schaalvoordeel, specialisatie en hoogwaardige technologie kunnen datacenters zeer efficiënt omgaan met energie. Zonder datacenters zouden onze economie en samenleving meer dan het dubbele van de hoeveelheid energie gebruiken die nu wordt gebruikt.

Het grootste gedeelte van de stroom die datacenters verbruiken, wordt omgezet in warmte. Deze restwarmte, bijna geheel groen opgewekt, wordt op dit moment niet of nauwelijks nuttig hergebruikt. De concentratie van online diensten in een datacenter, al dan niet gevestigd met andere datacenters op een campus, biedt daarom een groot, tot dusver nauwelijks benut energie potentieel. De benutting van de restwarmte die door datacenters geproduceerd wordt, is een logische stap naar een volwaardige circulaire economie.

De Nederlandse datacenter sector, vertegenwoordigd door de DDA, wil de energietransitie versnellen. Daarom biedt de sector, onder bepaalde randvoorwaarden, bij deze haar restwarmte aan. Gratis af te halen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.