Ads Top

Een onderzoek naar het laden van de toekomst

Er wordt steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt, door een toenemend aantal zonnepanelen en windmolens. Om vraag en aanbod slim op elkaar af te stemmen zijn smart grid-oplossingen nodig. Dat is precies waar het Solar Miles Project op inspeelt. In dit project wordt onderzoek gedaan naar elektrische auto’s die worden opgeladen met zonne-energie.

In het Solar Miles Project wordt elektrisch rijden gekoppeld aan lokaal opgewekte, duurzame energie. Elektrische auto’s worden opgeladen door middel van zonnestroom tijdens piekuren: de momenten waarop de zonnepanelen meer energie produceren dan nodig is. Tijdens daluren – als het aanbod van stroom kleiner is dan de vraag – kan de auto worden gebruikt. De groene stroom is afkomstig van zonne- of windstroom van lokale energieprojecten.

Het doel van het project is mobiliteitspatronen in kaart brengen. Een belangrijk onderdeel van de proef is dan ook een app, die bijhoudt wanneer deelnemers gebruik maken van de elektrische auto. Het resultaat: inzicht in mobiliteitspatronen waardoor we diensten kunnen ontwikkelen voor duurzaam vervoer die passen bij de persoonlijke wensen en behoeften van de e-rijder zelf.

Enexis Netbeheer zal een concrete bijdrage leveren aan het onderzoek naar impact van de duurzame opwekking en de mobiliteitsvraag op het netwerk. Bijvoorbeeld door het plaatsen van apparatuur voor metingen in het betreffende lokale elektriciteitsnetwerk. Voor onderzoek of als basis voor laadsturing. Het Solar Miles Project is een initiatief van Coöperatieve Vereniging Grunneger Power.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.