Ads Top

Delft stap voor stap naar 2050

De komende drie jaar worden de eerste Delftse wijken aardgasvrij gemaakt. Dit is één van de stappen die gezet worden om in 2050 te komen tot een energieneutrale stad.

Om in 2050 energie-neutraal te zijn, heeft het college van burgemeester en wethouders het uitvoeringsprogramma Delft energie-neutraal 2050 voor de periode 2017-2020 vastgesteld. “Delft staat aan de vooravond van een grote transitie in de energievoorziening”, zegt duurzaamheidswethouder Stephan Brandligt. “Waar nu nog grotendeels aardgas wordt gebruik voor de verwarming van woningen, warm tapwater en koken, zullen we binnen enkele decennia de omslag maken naar een duurzame en hernieuwbare vorm van warmte. Deze transitie komt voort vanuit de noodzaak om de CO2-emissie van fossiele brandstoffen terug te brengen naar nul.”

In deze overgang speelt de gemeente een belangrijke rol: de Energieagenda van de rijksoverheid stelt dat lokale overheden mede verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de overgang naar een CO2-arme warmtevoorziening.

In 2013 is Delft energie-neutraal 2050 vastgesteld, samen met het eerste uitvoeringsprogramma dat liep tot en met 2016. Het Klimaatakkoord van Parijs en de Energieagenda van het Rijk vragen om een herijking van het beleid en een nieuw uitvoeringsprogramma voor de komende jaren, tot en met 2020.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.