Ads Top

'Groenversnelling’ brengt een aardgasvrije en groene warmtevoorziening binnen handbereik

Woningcorporatie Wierden en Borgen en Gasunie zijn in de Groningse gemeenten Winsum en De Marne gestart met de campagne Groenversnelling: ruim 100 woningen uit de woningvoorraad van de woningcorporatie combineren een hybride warmtepomp met groen gas. Door deze combinatie wordt de woning energiezuiniger en de gasvoorziening groen en aardgasvrij. Op woensdagmiddag 17 mei heeft de Groningse Commissaris van de Koning René Paas het eerste Groenversnellingscertificaat overhandigd.

Groenversnelling heeft de potentie om een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de bestaande woningen in Nederland op zo’n manier dat het betaalbaar blijft. De inzet van hybride warmtepompen kan de gasvraag van drie miljoen woningen sterk reduceren en, met een toenemende productie van hernieuwbaar gas, volledig CO2-neutraal worden gemaakt. De Groenversnelling is de snelste route naar een duurzame en betaalbare energievoorziening: het kan op korte termijn ingezet worden, zonder dat hiervoor extreme en kostbare aanpassingen aan de woningen nodig zijn. Afgelopen maart is Groenversnelling als één van de concrete initiatieven opgenomen in de Green Deal ‘Aardgasloze wijken’.

Later dit jaar heeft de gemeente Groningen de primeur voor de Groenversnelling bij de particuliere woningen. Via de duurzaamheidswinkel ‘Groningen woont SLIM’ zullen naast de hybride warmtepomp ook groengascertificaten aangeboden worden. Na de start in Groningen kan Groenversnelling ook regionaal en landelijk van grote betekenis worden bij de te verduurzamen bestaande woningen in Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.