Ads Top

CEO’s van grote bedrijven vragen informateur om duurzaam ondernemen te belonen

Een breed front van CEO’s uit diverse branches - waaronder Annemieke Nijhof van Tauw - roept de formerende partijen op tot een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert. De CEO’s hebben een 10-punten plan opgesteld dat op 3 mei in een open brief naar informateur Edith Schippers is gestuurd.

Met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen gaan bedrijven meer resultaten boeken en excelleren in schone verantwoorde oplossingen, aldus de CEO’s. Het Nederlandse regeerakkoord kan daarmee als voorbeeld dienen in Europa.

Volgens de CEO’s is er de afgelopen jaren door tal van duurzame koplopers in diverse sectoren van het bedrijfsleven aangetoond dat juist de innovatieve kracht van de markt klimaatafspraken van Parijs en duurzame werelddoelen van de VN mogelijk kan maken, mits de juiste context geschapen wordt. Ze hopen dat de formerende partijen door hun oproep zien dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor vergaande duurzame maatregelen.

Als inspiratie leggen de vijftien CEO’s de informateur een 10-punten plan voor. Het zijn de CEO’s van Bavaria, BAM, Besi, BeterBed, DELA, Interface, Auping, KPN, Moonen Packaging, Meerlanden, PitPoint, Rockwool, Royal HaskoningDHV, Tauw en TBI. Samen vertegenwoordigen ze tienduizenden banen en miljarden euro’s omzet. Het initiatief kwam van Royal HaskoningDHV en De Groene Zaak.

De kansen en noodzaak van duurzaam ondernemen waren niet eerder zo groot en concreet, zo pleiten de CEO’s. Veel duurzame innovaties worden goedkoper, evenals kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels. Met hulp van een volgend Kabinet kan Nederland het opbouwen van een structurele duurzame economie tot een succes maken en zo de samenleving verrijken.


Het 10-punten plan in het kort
• Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
• Durf grenzen te stellen
• Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
• Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
• Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
• Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
• Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
• Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology
• Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
• Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers

De volledige brief aan de informateur is te vinden op de website van De Groene Zaak.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.